Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE NEEDS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PEDOGOCICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR SCIENCE LEARNING AND TEACHING
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI )

Author : Adem TAŞDEMİR  , Dilber KAPTAN ACAR  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2281-2305


Summary
The aim of this study, determine of primary school teachers’ pedogocical content knowledge needs in the science and technology courses. The needs of primary school teachers in science and technology courses were thought as a phenomenon and these needs were described by delphy method. Maximum sampling method was used, in the creation of the study group. The participants of the study, in 2011-2012 academic year, were consisted of primary school students’ parents, primary school teachers, science and technology teachers, school managers from three different cities in Turkey. Also, data collection process was included pre-service teachers and academics who has been specializing in science eduction. For obtaining data has been used the delphy method. According to results, participants consider that it is necessary of adapt to science teaching and knowledge of science programs categories and also it is absolutely necessary of knowledge of understanding students, teacher competence, knowledge of teaching strategies and knowlege of teaching evaluation. Following the changes, associating with other courses, recognition of students, high self-efficacy, being objective in evaluation process, the greatest needs were emphasized by the participants.

Keywords
Pedogocical content knowledge, science and technology courses,

Abstract
Bu çalışma; sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme- öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerindeki ihtiyaçları bir olgu olarak düşünülmüş ve bu ihtiyaçlar delphi tekniğinden yararlanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda, Kırşehir-Aksaray-Yozgat Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilköğretim okullarında ilkokul öğrenci velileri, sınıf öğretmenleri, fen ve teknoloji öğretmenleri, okul yöneticileri, sınıf öğretmenliği öğretmen adayları ve fen öğretiminde uzmanlaşmış akademisyenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin elde edilme sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen, delphi tekniğinin 1., 2. ve 3. uygulamalarında birbiri ile örtüşen üç farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar fen öğretimine uyum ve fen program bilgisi kategorilerinin gerekli olduğu görüşünde iken öğrencileri anlama bilgisi, öğretmen yeterliği, öğretim stratejileri bilgisi ve öğretimi değerlendirme bilgisi kategorilerinde tamamen gerekli olduklarını belirlenmiştir. En fazla ön plana çıkan kategori öğretmen yeterliği iken en az fen öğretimine uyumdur. Sınıf öğretmenlerinin daha verimli ve başarılı olabilmesi için öz yeterliklerinin yüksek olması, değişimleri takip etme, fen dersini diğer derslerle ilişkilendirme, öğrenci seviyesine inme, öğrenciyi tanıma, sınıf hakimiyetini kurma, konu alanı bilgisine sahip olma, deney yapma/yaptırma, laboratuar malzemelerini kullanma/tanıma ve değerlendirme sürecinde objektif olma en fazla ihtiyaçlar olarak vurgulanmıştır.

Keywords
Pedagojik alan bilgisi, fen ve teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri, delphi tekniği

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri