Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMPLES AND IMPLICATIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ ONPROJECT BASED LEARNING PRACTICES
(FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERI VE YANSIMALARI )

Author : Kader BİRİNCİ KONUR  , Nagihan YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2043-2063


Summary
It is important for science teachers who will prepare students for various project competitions at the elementary school to have experience about preparing project during their education in order to be more helpful to their students in their career. In this regard, the aim of the study is to evaluate the examples of project-based learning practices prepared by prospective science teachers and the implications of this process. The study was carried out with 45 prospective teachers who study at Educational Faculty, RecepTayyipErdoğan University. In the study in which phenomenology research design was used, a questionnaire consisting of open-ended questions was used and the data were analysed with descriptive analysis method. Project papers were investigated as document analysis. The problems that prospective teachers faced while they were preparing these projects were stated as instability about determining the topic, time limitation, failing to reach the necessary tools, not being able to form the report, not focusing on the project because of the PPSE anxiety. Evaluating the project reports, it was determined that the prospective teachers had difficulty in explaining clearly what they did in their papers, associating their projects with literature, and stating the introduction part. Besides, this process provided contributions such as the continuity of knowledge, using the scientific process skills in daily life, communication between peers- socializing, revealing the abilities, literature review which were stated by prospective teachers. Additionally, they stated that they had an important experience for their career but they weren’t able to allow time for the project practices due to the reasons such as preparing for PPSE and intern practices during the senior year.

Keywords
Project Based Learning, Project, Prospective Science Teachers

Abstract
İlköğretimde öğrencileri çeşitli proje yarışmalarına hazırlayacak fen bilimleri öğretmenlerinin kendi öğrenim hayatlarında da proje hazırlama ile ilgili bir süreçte deneyim yaşamış olmaları onların meslek hayatlarında öğrencilerine daha faydalı olmaları konusunda önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının hazırladıkları proje tabanlı öğrenme uygulamaları örnekleri ve bu sürecin yansımalarının değerlendirilmesidir. Çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğrenim gören 45 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Olgu bilim araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmış ve betimsel analiz yoluyla veriler analiz edilmiştir. Proje raporları doküman analizi şeklinde incelenmiştir. Öğretmen adaylarının projeleri yaparken süreçte karşılaştıkları sıkıntılar olarak, konuyu belirlemede kararsızlık, zaman sıkıntısı, gerekli araç gerece ulaşamama, raporun oluşturulması, KPSS kaygısı ile projeye yönelememe gibi konuları belirtmişlerdir. Proje raporları incelendiğinde, adayların raporlarda neler yaptıklarını açık açık ifade edebilmekle birlikte projelerinin literatür ile ilişkisini kurmakta ve giriş kısmında ifade etmekte zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sürecin onlara kazandırdığı hususlar noktasında ise, bir proje hazırlama sürecinin nasıl olduğunu yaparak yaşayarak öğrendikleri ve birçok beceriyi aynı anda kullanmak durumunda kaldıkları ve onlara tecrübe kattığını ifade etmişlerdir. Ayrıca meslek hayatları için oldukça önemli bir deneyim elde ettiklerini fakat bu proje uygulamalarına son sınıfta KPSS hazırlığı ve staj uygulamaları gibi nedenlerle çok zaman ayıramadıklarını da belirtmişlerdir.

Keywords
Proje Tabanlı Öğrenme, Proje, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri