Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEYE” İLİŞKİN METAFORİK BAKIŞ AÇILARI
İnsan yaşamında büyük önem arz eden dönemlerden birisi eğitim öğretim sürecidir. Bu sürecinde önemli aşamalarından birisi de üniversite hayatıdır. Üniversiteler bireysel değişim ve gelişimin ve toplumsal ilerlemenin ilk ortaya çıktığı yer olmakla beraber, insanların meslek yaşamına hazırlık sürecini de kapsayan kendine özgü farklı bir ortam olarak tanımlanabilir. Üniversiteler üstlendiği misyon gereği üç temel işlevi yerine getiren kurumlardır. Bunlardan birincisi, araştırma ikincisi, eğitim-öğretim üçüncüsü de, ürettiği bilgi ve birikimi toplumun hizmetine sunmaktır. Bu itibarla üniversiteler bu işlevlerini yerine getirebilmek adına diğer kurumlardan farklı olarak kendine özgü, özgürlükçü ve bağımsız yapısıyla, bilimselliği esas alan ve kendi değerini üreterek insanlığın faydasına sunan müstesna kurumlardır. Bu açıdan bakıldığında üniversitelerin sahip olduğu misyonu yerine getirebilmesi noktasında önemli paydaşlarından biri olan öğrenciler tarafından nasıl algılandığı büyük önem arzetmektedir. Bu araştırma, 2017-2018 öğretim yılında üç farklı üniversitenin eğitim fakültesi sosyal bilgiler eğitimi 3 ve 4.sınıfta öğrenim gören 186 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “üniversiteye” ilişkin metaforik bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma deseni, verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına “üniversiteye” ilişkin 7 farklı kavram verilerek bir metafor yazmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcılar toplamda 355 farklı metafor geliştirmişlerdir. Bu metaforlar, temelde olumlu- olumsuz bakış açılarıyla oluşturulan; yaşam, korku, endişe, başarı, başarısızlık, mutluluk ve destek unsurlarının baskın olduğu bir yapıdadır.

Keywords
Sosyal bilgiler, öğretmen adayı, metafor, bakış açısı.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri