Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUFIS IDENTIFIED WITH THEIR CITIES: KARS- ABU’L-HASAN KHARAKANÎ (CONTRIBUTIONS OF KHARAKANI STORIES TO SOCIAL DOCUMENT AND SOCIAL INTEGRATION OF KARS)
(ŞEHİRLERİYLE ÖZDEŞLEŞEN ARİFLER KARS-EBU’L HASAN HARAKÂNİ ÖRNEĞİ (HARAKÂNÎ MENKİBELERİNİN KARS’IN SOSYAL DOKUSUNA VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİNE KATKILARI) )

Author : Alparslan KARTAL  , Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1383-1395


Summary
The wise (enlightened) people are like candles; they enlighten surroundings as they melt. They are like mirrors which reflect your soul to you. Many of the wise from Anatolia identify with the city they lived in. It is impossible to imagine Konya without Mevlana as well as it is impossible to think Kırşehir without Aji Evran, Nevşehir without Hacı Bektaş and Ankara without Hacı Bayram-ıVelî. Likewise, it is also impossible imagine Kars without Ebu’l-Hasan Harakani. The contribution of Ebu’l-Hasan Kharakani and his anecdotes to social pattern, socio-cultural structure and social integrity of Kars is pretty quite important. Inter alia Ebu’l-Hasan Kharakani is a man who still contributes Kars and the city culture of Kars. The purpose of this presentation is to show His contribution to the city and the culture of city. He is like a social instrument which attaches the sunni, alewi people and people from different ethnicities. He is still illuminating and enlightening.

Keywords
Kars, Abu’l-Hasan Kharakânî, city, co-existence, social texture

Abstract
Arifler mum gibidirler, çevrelerine ışık saçarken kendileri erir…ve ayna gibidirler ruhunuzu size bir akis gibi yansıtan… Anadolu’da yaşamış bulunan ariflerin pek çoğu yaşamış oldukları şehir ile özdeşleşmişlerdir. Mevlâna’sız bir Konya düşünülemeyeceği gibi, ÂhiEvran’sız bir Kırşehir ve Hacı Bektaş’sız bir Nevşehir, Hacı Bayram-ı Velî’siz bir Ankara da düşünülemez. Aynı şekilde Ebu’l Hasan Harakâni olmaksızın da Kars tefekkür edilemez. Ebu’l Hasan Harakâni ve o’nun menkıbelerinin Kars’ın sosyal dokusuna, sosyo-kültürel yapısına ve sosyal bütünleşmesine yaptığı katkı oldukça önemlidir. Ebu’l Hasan Harakâni, Kars şehrine ve Kars’ın şehir kültürüne bugün dâhi katkıları olan bir velîdir. Bu çalışmanın konusu O’nun şehre ve şehir kültürüne yaptığı bu katkılardır. O yöredeki sünnî, alevi ve farklı etnisitelerden insanlar arasında adeta bir tür sosyal tutkal görevi gören bir enstrüman gibidir. Hala aydınlatıcı, hala ışık vericidir.

Keywords
Kars, Ebu’l-Hasan Harakânî, şehir, birlikte yaşama, sosyal doku.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri