Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON STUDENT ACHIEVEMENT AT ASSOCIATE DEGREE
(ÖNLISANS DÜZEYINDE DIZGELI ÖĞRETIM YÖNTEMININ ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI )

Author : Selda ÖZER    
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1433-1450


Summary
The study aimed at revealing the effect of systematic instruction on student achievement in teaching Vocational Foreign Language and Unit “On the Phone”. Pre-test post-test control group experimental design was used in the research. The study was carried out on senior students at Marketing Program, Normal and Evening Education at Nevsehir Hacı Bektaş Veli University in 2012-2013 fall semester. Experimental and control groups were determined randomly. An achievement test prepared in accordance with systematic instruction was used. Independent samples t-test was used to investigate the equality of the groups in terms of gender and pre-test average; and thus, the groups were found to be equal. According to the analyses made after the experimental process, there was statistically significant difference between knowledge, application and total achievement averages of the groups in favour of experimental group. However, there was no significant difference in terms of comprehension level. Therefore, systematic instruction can be considered as more effective than traditional instruction in terms of knowledge and application level objectives, but not in terms of comprehension level ones. As a consequence, systematic instruction is more effective than traditional instruction since total achievement in experimental group is higher than in control group.

Keywords
Associate Degree, Vocational Foreign Language, Systematic Instruction,Achievement.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Mesleki Yabancı Dil dersi “Telefonda Konuşma” ünitesinin öğretim sürecinde uygulanan dizgeli öğretim yönteminin etkisini değerlendirmektir. Araştır¬mada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 güz döneminde Mesleki Yabancı Dil dersini alan 2. sınıf Pazarlama Programı Normal Öğretim ve İkinci Öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Bu iki sınıf arasından şans yoluyla deney ve kontrol grupları belirlen¬miştir. Veri toplama aracı olarak dizgeli eğitime göre hazırlanmış başarı testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyet değişkeni ve öntest puan ortalamaları açısından denk olduğu görülmüştür. Deneysel uygulamanın ardından yapılan analizlere göre, grupların bilgi, uygulama ve toplam erişi puanı ortalamaları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak kavrama düzeyi açısından, gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Bu verilere dayanarak, dizgeli eğitimin bilgi ve uygulama düzeyi kazanımlarda daha etkili olduğu; fakat kavrama düzeyi kazanımlarda etkili olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak, grupların toplam erişi puanı ortalamalarında farklılık görüldüğü için dizgeli öğretim yöntemin geleneksel öğretim yönteminden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Önlisans, Mesleki Yabancı Dil, Dizgeli Öğretim Yöntemi, Erişi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri