Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu araştırmada öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek amacıyla ölçme aracı geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri içerisinden olasılıklı örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi göz önünde bulundurularak 139 öğretim üyesinden veri toplanmıştır. Örneklemde bulunan öğretim üyelerinin 46’sı (%33.1) erkek, 93’ü (%66,9) kadın; 82’si (%59) yardımcı doçent doktor, 41’i (29,5) doçent doktor ve 16’sı (%11,5) profesör doktor unvanına sahiptir. Envanter; Analitik Yaklaşım, Betimsel Yaklaşım, Demokratik Yaklaşım ve Farklar Yaklaşımı boyutlarından oluşmaktadır. Program Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimleri Envanteri, her bir boyutta 3 madde olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her bir boyutta sıralama yapıldığında 1. Tercihler 4 puan, 2. Tercihler 3 puan, 3. Tercihler 2 puan, 4. Tercihler ise 1 puan üzerinden hesaplanmıştır. Analitik Yaklaşım boyutu .54; Betimsel Yaklaşım boyutu .51; Farklar Yaklaşımı boyutu .44 ve Demokratik Yaklaşım boyutu .49 güvenirlik katsayısına sahiptir. Sonuç olarak, bu ölçme aracının öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords
İhtiyaç belirleme eğilimi, program geliştirme, öğretim üyeleri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri