Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖNLISANS DÜZEYINDE DIZGELI ÖĞRETIM YÖNTEMININ ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI
Bu araştırmanın amacı, Mesleki Yabancı Dil dersi “Telefonda Konuşma” ünitesinin öğretim sürecinde uygulanan dizgeli öğretim yönteminin etkisini değerlendirmektir. Araştır¬mada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013 güz döneminde Mesleki Yabancı Dil dersini alan 2. sınıf Pazarlama Programı Normal Öğretim ve İkinci Öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Bu iki sınıf arasından şans yoluyla deney ve kontrol grupları belirlen¬miştir. Veri toplama aracı olarak dizgeli eğitime göre hazırlanmış başarı testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyet değişkeni ve öntest puan ortalamaları açısından denk olduğu görülmüştür. Deneysel uygulamanın ardından yapılan analizlere göre, grupların bilgi, uygulama ve toplam erişi puanı ortalamaları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak kavrama düzeyi açısından, gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Bu verilere dayanarak, dizgeli eğitimin bilgi ve uygulama düzeyi kazanımlarda daha etkili olduğu; fakat kavrama düzeyi kazanımlarda etkili olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak, grupların toplam erişi puanı ortalamalarında farklılık görüldüğü için dizgeli öğretim yöntemin geleneksel öğretim yönteminden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Önlisans, Mesleki Yabancı Dil, Dizgeli Öğretim Yöntemi, Erişi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri