Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DAĞITILMIŞ LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının dağıtılmış liderlik düzeylerini belirlemeye yönelik özgün bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya Gaziantep İli, Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri'nde görev yapan 868 öğretmen katılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan AFA sonucunda, toplam varyansın %62.465’ini açıklayan, formal yapı, amaç birliği, işbirliği ve güven, sorumluluk paylaşımı ve teşvik ve girişim olmak üzere beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA ile önerilen faktör modeli, DFA ile test edilmiştir. DFA sonucu elde edilen uyum indekslerinden RMSEA değeri 0.063 ve CFI değeri ise 0.98 olarak hesaplanmıştır. DFA sonuçları, beş faktörlü yapının yeterli uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin toplam Chronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.87, iki yarı test güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, “Dağıtılmış Liderlik Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir.

Keywords
Ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik, dağıtılmış liderlik, dağıtılmış liderlik ölçeği


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri