Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GEOGRAPHY
(COĞRAFYA’DA ÇEVRE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Ali Osman KOCALAR  , Ramazan ÖZEY  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1714-1734


Summary
One of the main topics in geography is environment. Place is important for geography. One of the concepts that describe and introduce the place is environment. Environmental education has a more important place and it is a crucial stage for all sciences as well as to be beneficial to humanity which is the main aim of geography. For this reason, it is always necessary to conduct environmental education studies in the geography. In this research, a study on the problems of education in geography and environmental education and to indicate the impact on various environmental variables. For this purpose, an environmental questionnaire was developed which was consisting of three section: (1) personal information form, (2) environmental knowledge, and (3) environmental behavior. This survey, different grades level students in seven primary and five high schools, anyone who works in the public and private sector, from tradesman to housewife, totally 620 respondents were applied in the district of Çekmeköy (Istanbul). The gathered datas of the study were analyzed through descriptive statistical techniques in SPSS software. Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis Tests were applied to correlational statistics techniques. Environmental education should be given in every environment, to be practical, and every environment should be used as a tool for environmental education. Environmental education, which is the biggest factor in acquiring environmental awareness, should be extended to reach all segments of the society.

Keywords
Environment, Environmental Education, Geography Education

Abstract
Çevre coğrafya biliminin temel araştırma konularından birisidir. Coğrafya için mekan önemlidir. Mekanı anlatan ve tanıtan kavramlardan birisi de çevredir. Çevre eğitimi ise daha önemli bir yere sahiptir. Çevre eğitimi, bütün bilimlerin hedeflerinde olduğu gibi coğrafyanın da asıl amacı olan insanlığa faydalı olabilme bağlamında ele aldığı çok önemli bir konudur. Bu nedenle coğrafya biliminde çevre eğitimi çalışmalarının yapılması her zaman için gereklidir. Bu araştırmada, coğrafyada çevre eğitimi ve sorunları üzerine bir inceleme yapıp, çeşitli değişkenlerin çevre eğitimi üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kişisel bilgi formu, çevre bilgi ve çevre davranış anketi olmak üzere 3 bölümden oluşan çevre eğitimi anketi geliştirilmiştir. Bu anket, İstanbul Çekmeköy ilçesinde 7 ilköğretim ve 5 lisedeki farklı sınıflardaki öğrencilere, kamu ve özel sektörde çalışan kişilere, esnaftan ev hanımına kadar farklı özellikteki toplam 620 katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler, SPSS üzerinde betimsel istatistik teknikleri yoluyla analiz edilmiştir. İlişkisel istatistik tekniklerinden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Çevre eğitimi, her çevrede verilmeli, uygulamaya yönelik olmalı ve her ortam çevre eğitimi için araç olarak kullanılmalıdır. Çevre bilincinin kazandırılmasında en büyük etken olan çevre eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

Keywords
Çevre, Çevre Eğitimi, Coğrafya Eğitimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri