Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI
Bu çalışma; sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme- öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerindeki ihtiyaçları bir olgu olarak düşünülmüş ve bu ihtiyaçlar delphi tekniğinden yararlanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda, Kırşehir-Aksaray-Yozgat Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilköğretim okullarında ilkokul öğrenci velileri, sınıf öğretmenleri, fen ve teknoloji öğretmenleri, okul yöneticileri, sınıf öğretmenliği öğretmen adayları ve fen öğretiminde uzmanlaşmış akademisyenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin elde edilme sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen, delphi tekniğinin 1., 2. ve 3. uygulamalarında birbiri ile örtüşen üç farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar fen öğretimine uyum ve fen program bilgisi kategorilerinin gerekli olduğu görüşünde iken öğrencileri anlama bilgisi, öğretmen yeterliği, öğretim stratejileri bilgisi ve öğretimi değerlendirme bilgisi kategorilerinde tamamen gerekli olduklarını belirlenmiştir. En fazla ön plana çıkan kategori öğretmen yeterliği iken en az fen öğretimine uyumdur. Sınıf öğretmenlerinin daha verimli ve başarılı olabilmesi için öz yeterliklerinin yüksek olması, değişimleri takip etme, fen dersini diğer derslerle ilişkilendirme, öğrenci seviyesine inme, öğrenciyi tanıma, sınıf hakimiyetini kurma, konu alanı bilgisine sahip olma, deney yapma/yaptırma, laboratuar malzemelerini kullanma/tanıma ve değerlendirme sürecinde objektif olma en fazla ihtiyaçlar olarak vurgulanmıştır.

Keywords
Pedagojik alan bilgisi, fen ve teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri, delphi tekniği


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri