Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ ALGILARININ PEDEGOJİK YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Bilimsel okuryazarlık; bilimsel bilgiyi kullanabilmeyi, problemleri tanımlayıp kanıta dayalı sonuçlar çıkararak dünyayı anlamayı ve insanın neden olduğu toplumsal değişimler konusunda karar verebilmeyi gerektirir. Öğrencileri bilimsel okuryazar bireyler olarak yetiştirmek sosyal bilgiler eğitimi amaçlarındandır. Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla Bilim Teknoloji Sosyal Değişme (BTSD) dersini nasıl tasarlayacaklarına yönelik bir örnek olmak amacıyla eylem araştırması olarak desenlemiştir. Araştırma İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde öğrenim gören BTSD dersini alan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları; 33 kız, 29 erkek olmak üzere 62 kişiden oluşmaktadır. Öğrencilerin eleştirel yansıtma yazıları ve 9 öğretmen adayıyla yapılan görüşme kayıtları veri toplama araçları olarak değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adayları araştırma boyunca yansıtıcı aktivitelerde (makale analiz, film analizi, proje hazırlama) bulunmuşlardır. Bu aktiviteler öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlamıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla tasarlanan BTSD dersinin öğretmen yetiştiren programlarda uygulanabilir bir örnek olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Bilimsel okuryazarlık, sosyal bilgiler öğretmen eğitimi, pedegojik yeterlilik, eylem araştırması


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri