Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÇALGISI OLARAK “BLOK FLÜT” YA DA “MELODİKA” TERCİH ETME NEDENLERİ
Müzik öğretmenlerine lisans eğitimleri süresince genellikle “blok flüt”, “gitar”, “bağlama” ve “orff” eğitimleri verilmektedir. Aldıkları eğitime rağmen müzik öğretmenleri ile yapılan ön görüşme sonucunda, sınıf çalgısı olarak melodika kullanımının arttığı belirlenmiştir. Bu durum müzik öğretmenlerinin sınıf çalgısı olarak neden “melodika” tercih ettikleri sorusunu ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin sınıf çalgısı olarak “blok flüt” ya da “melodika” tercihleri ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, müzik öğretmenlerinin sınıf çalgısı tercihlerini belirleyebilmek amacıyla alan taraması (survey yöntemi) kullanılmıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin 43 farklı şehri ile Lefkoşa’da görev yapan 131 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın istatistiksel verileri SPSS-22 programı ile çözümlenirken nitel veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda blok flüt ve melodika tercih eden müzik öğretmenlerinin sayısı birbirine çok yakındır. Müzik öğretmenlerinin sınıf çalgısı tercihlerinin cinsiyet, deneyim, çalışılan kurumun seviyesi, blok flüt eğitimi almış olmak ve melodika eğitimi almış olmak değişkenleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı fakat çalışılan kurum açısından anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Sınıf çalgısı olarak blok flüt ya da melodika tercih eden ve devlet okulunda çalışan müzik öğretmenlerinin sayısı birbirine çok yakınken, özel okulda çalışan müzik öğretmenlerinin çoğunun melodikayı tercih etmeleri çalıştıkları kurum ile sınıf çalgısı tercihlerinin arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Keywords
Blok flüt, melodika, sınıf çalgısı, çalgı eğitimi, müzik eğitimi.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri