Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


28 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Şule KÖSEM .  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE TEKNOLOJİ KONULARINDAKİ METAFORİK ALGILARI Ss, I-XIX
METAFORIC PERSPECTIVES OF TEACHER CANDIDATES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Ümit YAPICI  
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH (DICLE UNIVERSITY SAMPLE) Ss, XX-XXIX
FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Yıldız KOCASAVAŞ  
LANGUAGE AND EXPRESSION IN THE COMEDY Ss, XXX-XLV
DİL VE ANLATIMIN GÜLDÜRÜDEKİ YERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Barış ÇAYCI , Remzi KILIÇ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRIMARY SHOOL STUDENTS AND THE SCIENCE-MATHEMATICS ATTITUDES AND BASIC SKILL LEVELS Ss, XLVI-LXV
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE FEN BİLİMLERİ-MATEMATİK TUTUMLARI VE TEMEL BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir YILDIRIM , Emine ŞAHİN, Gizem TABARU  
THE EFFECT OF STEM PRACTICES ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ON NATURE OF SCIENCE, THEIR ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH AND CONSTRUCTIVIST APPROACH Ss, LXVI-LXXIX
STEM UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI İNANÇLARI, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Cihat DEMİR  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STUDENT ACHIEVEMENT ON THE CASE STUDY METHOD IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE STATES OF MATTER AND HEAT SUBJECT Ss, LXXX-LXXXVI
ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN HALLERİ VE ISI KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Derya ÇİÇEK , Berrin BAYDIK,Ayşe OKVURAN  
THE EFFICACY OF CREATIVE DRAMA FOR HIGHLY GIFTED STUDENTS TO IMPROVE THEIR SOCIAL SKILLS Ss, LXXXVII-CX
YARATICI DRAMANIN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE SOSYAL BECERİLERİ KAZANDIRMADA ETKİLİLİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine ARSLAN  
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING Ss, CXI-CXXIII
SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMAYA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ferit KARAKOYUN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, CXXIV- CXXXVIII
VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS’ METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO TECHNOLOGY

Summary | Abstract | Full Text |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , M. Burak AYGAN  
DEVELOPING RENEWABLE ENERGY ACHIEVEMENT TEST: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Ss, CXXXIX-CLV
YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ SAĞLANMIŞ BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

İrem DEMİRBAŞ , Ayfer ŞAHİN  
OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THE VALUES OF AKHISM OF THE TRADESMEN (KIRSEHIR SAMPLE) Ss, CLVI-CLXXVI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESNAFLARIN SAHİP OLDUKLARI AHİLİK DEĞERLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Gonca KEÇECİ , Pelin YILDIRIM  
THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING STRATEGY ON THE STUDENTS' ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGY Ss, CLXXVII-CLXXXVII
SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE FEN VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hafife BOZDEMİR , Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Sevcan CANDAN HELVACI, Mehmet Altan KURNAZ  
THE EFFECT OF TELESCOPE OBSERVATIONS BASED ON TGA (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) METHOD ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS UNDERSTANDING OF SOME ASTRONOMY CONCEPTS Ss, CLXXXVIII-CCVI
TGA (TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA) YÖNTEMİNE DAYALI TELESKOP GÖZLEMLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

M. Serhat ÖZTÜRK , Oya Hazer  
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL BEHAVIOR IN RETIREMENT Ss, CCVII-CCXXVI
EMEKLİLERDE FİNANSAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Koray SERİN  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS ANXIETY AND MATHEMATICS TEACHING ANXIETY Ss, CCXXVII- CCXLIII
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ  
SIGHT-SINGING SKILLS OF MUSIC EDUCATION STUDENTS AT THE ELECTRONIC ORGAN CLASS Ss, CCXLIV-CCLIII
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK ORG DERSİNDEKİ DEŞİFRE BECERİLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Barış ÇAYCI , Nurhan ATALAY  
EXAMINING PERCEPTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LITERACY OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES Ss, CCLIV-CCLXXII
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIKLARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kübra EKE  
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-REGULATION SKILLS AND PARENTAL ATTITUDES Ss, CCLXXIII-CCLXXXVII
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE ANNE-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Murat BAŞ , Gülay EKİCİ, Onur KIZILKAYA  
DETERMINATION OF PERCEPTION REGARDING THE “TEACHING PROFESSION” OF TEACHER CANDIDATES: A WORK OF METAPHOR ANALYSIS Ss, CCLXXXVIII-CCCXIII
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Neval AKÇA BERK  
EXPERIENCING THE PAST: THE APPLICABLE VIEWS OF HISTORY TEACHERS TOWARDS HISTORICAL REENACTMENT IN HISTORY LESSON Ss, CCCXIV-CCCXXVIII
GEÇMİŞİ DENEYİMLEMEK: TARİH DERSİNDE UYGULANABİLECEK TARİHSEL CANLANDIRMAYA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nil DUBAN , Ramazan YILDIRIM  
THE VIEWS OF 6TH GRADERS ABOUT CHANGE AND CONTINUITY OF WEDDINGS and FEASTS Ss, CCCXXIX-CCCLXI
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜĞÜN VE BAYRAM KUTLAMALARINDAKİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Canan AKYOL , Osman SABANCI, Melike FAİZ  
OPINIONS OF EIGHT GRADE STUDENTS ON THE GLOBAL PROBLEMS Ss, CCCLXII-CCCXCIII
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ  
AN ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND POLITICAL FUNCTION OF THE INTELLECTUAL Ss, CCCXCIV-CDVII
ENTELEKTÜELİN TOPLUMSAL ve SİYASAL İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Summary | Abstract | Full Text |

Hilmi DEMİRKAYA , Burcu ALPARSLAN  
FOURTH GRADE STUDENTS’ PERCEPTION OF ANIMALS IN RURAL ALANYA Ss, CDVIII-CDXX
ALANYA’NIN KIRSAL KESİMİNDE YAŞAYAN DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYVAN ALGILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Selim CENGİZ , Yusuf DİNÇ, Büşra TOSUNOĞLU  
IMPACT OF FINANCIAL REPORTING QUALITY ON INVESTMENT EFFICIENCY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Ss, CDXXI-CDXXXIX
FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ İLE YATIRIM VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Osman ÇİL  
PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS ANXIETY AND MATHEMATICS SELF-EFFICACY AND THEIR RELATIONSHIP TO MATHEMATICAL TEACHING PERFORMANCE Ss, CDXL-CDLIV
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGISI VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ PERFORMANSLARI İLE İLİŞKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan YONCALIK , Berkan BOZDAĞ  
BARRIERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION COURSE IN THE STATE HIGH SCHOOLS IN KIRŞEHİR Ss, CDLV-CDLXXVIII
KIRŞEHİR İLİNDEKİ DEVLET LİSELERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN  
DETERMINATION OF THE GAMES PLAYED BY PRE-SERVICE TEACHERS IN THEIR CHILDHOOD Ss, CDLXXIX-CDXCVII
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARI OYNAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer ÇAPKIN , Kadir KARATEKİN, Sadullah ÜSTÜN  
THE IMPORTANCE OF THE PLACES OF MEMORY IN TEACHING SOCIAL STUDIES: THE SAMPLE OF KASTAMONU Ss, CDXCVIII-DXXII
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE HAFIZA MEKÂNLARININ ÖNEMİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem KILINÇER , Mehtap Aydıner UYGUN  
THE EXAMINATION OF STRATEGIES OF AMATEUR AND PROFESSIONAL MUSICIANS’ USE WHILE PRACTICING AND LEARNING MUSIC IN THE INSTRUMENTS Ss, DXXIII-DXXXVI
AMATÖR İLE PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN ENSTRÜMANLARINDAKİ MÜZİĞİ ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Polat TUNÇER  
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY AND THE RESPONSIBILITY OF PUBLIC ADMINISTRATION Ss, DLII-DLXXXVIII
TÜRKİYE’DE KADINA KARŞI ŞİDDET OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU

Summary | Abstract | Full Text |

Burak BÜYÜKOĞLU , Hazal BÜYÜKOĞLU  
EXAMINING THE FLOW EXPERIENCES OF VOCATIONAL SCHOOLS BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS IN THE FIELD COURSES “EXAMPLE OF GAZIANTEP” Ss, DXXXVII-DLI
MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKIŞ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ “GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ”

Summary | Abstract | Full Text |

Sevim SEVGİ Fulya ÖNER ARMAĞAN  
TURKISH ELEMENTARY PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS Ss, DLXXXIX-DCIV
TÜRK İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ DÜZEYLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Veli TOPTAŞ , Elif Tuğçe KARACA  
AN OVERVIEW OF COMPUTER SOFTWARE FOR DEVELOPING SPATIAL THINKING SKILLS IN TEACHING GEOMETRY Ss, DCV-DCXVII
GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Şafak YUCASU  
THE EFFECTS OF PROJECT BASED LEARNING METHOD ON THE PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ENVIRONMENTAL LITERACY Ss, DCXVIII-DCXXXIII
PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hikmet SÜRMELİ , Ahmet Şahin ONGUN  
EXAMINATION OF 5TH AND 6TH GRADE SCIENCE TEACHING PROGRAMS AND SCIENCE TEACHER TRAINING SYSTEMS OF TURKEY AND IRELAND Ss, DCXXXIV-DCLVII
TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ufuk GERGERGLİOĞLU  
GÜRÜLTÜ OLGUSU VE GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA GÜRÜLTÜ VERGİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BAKIŞ Ss, DCLXXII-DCLXXII
A CONCEPTUAL VIEW TOWARDS THE NOISE TAX WITHIN THE SCOPE OF NOISE PREVENTION AND NOISE FACT

Summary | Abstract | Full Text |

Aysun ÇELİK  
FROM BÂKÎ TO NEDÎM: CONTENTION FOR LOVE AND WRITHE FOR LOVE Ss, DCLXXIII-DCLXXIII
BÂKÎ’DEN NEDÎM’E: AŞKA EĞİLİŞ VE AŞKTAN EĞRİLİŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Bedia KOÇAKOĞLU  
TO ANALYZE THE LOVERS OF THE CENTURY WITH REGARD TO THE POSTMODERN POİNT: POSTMODERN BİR KIZ SEVDİM Ss, DCLXXXVI-DCCIV
YÜZYILIN ÂŞIKLARINA POSTMODERN BİR PENCEREDEN BAKMAK: POSTMODERN BİR KIZ SEVDİM

Summary | Abstract | Full Text |

Davut ŞAHBAZ  
THE MODERN WOMEN STORYTELLER OF MUSLIM INDIA AND PAKISTAN: HIJAB IMTIAZ ALI Ss, DCCV-DCCXIV
MÜSLÜMAN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN MODERN KADIN ÖYKÜCÜSÜ: HİCAB İMTİAZ ALİ

Summary | Abstract | Full Text |

Demet CANSARAN  
THE ROLE OF MUNICIPALITIES AS A LOCAL MANAGEMENT ACT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE AMASYA MUNICIPALITY SAMPLE Ss, DCCXV-DCCXXV
BİR YEREL YÖNETİM AKTÖRÜ OLARAK BELEDİYELERİN ÇEVRE YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: AMASYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Diren ÇAKILCI  
OTTOMAN CONSULATE GENERAL IN BATAVIA: ESTABLISHMENT, CONSUL GENERAL ALİ GALİB BEY AND HIS REPORT Ss, DCCXXVI-DCCXLIX
BATAVYA’DA OSMANLI BAŞ ŞEHBENDERLİĞİ: KURULUŞU, BAŞ ŞEHBENDER ALİ GALİB BEY VE LAYİHASI

Summary | Abstract | Full Text |

Gülcan IŞIK  
“NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY” THEMED METAPHORICAL STRUCTURES IN THE ELECTION SONGS OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY IN 2015 GENERAL ELECTIONS Ss, DCCL-DCCLXV
2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ’NİN SEÇİM ŞARKILARINDA “MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK” TEMALI METAFORİK YAPILAR

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin DİNÇ , Rüştü YAYAR, Mahmut HEKİM  
ESTIMATION OF TOURISM INDICATORS BY ANFIS METHOD IN TURKEY Ss, DCCLXVI-DCCLXXXIX
TÜRKİYE'DE TURİZM GÖSTERGELERİNİN ANFIS YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa AKBAYIR , Aslıhan DUMLU  
A SEMEIOLOGICAL ANALYSIS SAMPLE: THE WATCHTOWER OF TURKEY Ss, DCCXC-DCCCVI
BİR GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ ÖRNEĞİ: THE WATCHTOWER OF TURKEY

Summary | Abstract | Full Text |

Mürşide KILIÇ , Hikmet SÜRMELİ  
COMPARISON OF SCIENCE SCIENCES PROGRAMS: TURKEY AND SINGAPORE Ss, DCCCVII-DCCCXXIX
FEN BİLİMLERİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE SİNGAPUR

Summary | Abstract | Full Text |

Filiz ERDEMİR GÖZE  
BROADCASTING UNDERSTANDING OF TRT IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF 2000s Ss, DCCCXXX-DCCCXLIX
2000’Lİ YILLARIN REKABET ORTAMINDA TRT’NİN YAYINCILIK ANLAYIŞI

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ŞENTÜRK  
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TRABZON/AKÇAABAT ÖRNEĞİ Ss, DCCCL-DCCCLXVI
THE ANALYSİS OF SUBSTİTUTE TEACHERS’ ORGANİZATİONAL COMMİTMENT LEVELS: TRABZON/AKÇAABAT CASE

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice UYSAL BAYRAK , Mübeccel Gönen, Neslihan Nur Çelik, Hatice Gökdoğan, Özlem Tütüncü  
ANALYSIS OF FEAR AND ANXIETY FIGURES IN PICTURE STORY BOOKS IN TERMS OF PICTURE AND CONTENT Ss, DCCCLXVII-DCCCLXXXII
RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ KORKU VE KAYGI FİGÜRLERİNİN RESİMLEME VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri