Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESNAFLARIN SAHİP OLDUKLARI AHİLİK DEĞERLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Ahilik; çeşitli meslek gruplarından insanların işbirliği içerisinde yaşadığı, kaliteli üretim için sanat erbaplarına yol gösteren, millet ile devlet birliğini sağlayan, halkın huzurlu bir şekilde yaşamasını ve esnafların adaletli olarak emeğinin karşılığını almasını amaç edinen sivil toplum kuruluşudur. Bu çalışma, öğretmen adaylarının Kırşehir’deki esnafların sahip oldukları ahilik değerleriyle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi amaçlandığı betimsel olarak desenlenmiş ve nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiş olan 2. 3. ve 4. sınıflara devam eden 206 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Veriler, “Ahilik Değerleri Ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ildeki esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili olarak görüşlerinin orta düzeyde olumlu olduğu ve kısmen katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri saptanmıştır. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşlerinin cinsiyete göre t-testi sonuçları incelendiğinde; cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşlerinin ders alma, kitap okuma ve seminer/konferansa katılma durumlarına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde; anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşleri için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde 2., 3., ve 4. sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords
Esnaf, ahilik, değer, ahilik değerleri, öğretmen adayı


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri