Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KIRŞEHİR İLİNDEKİ DEVLET LİSELERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Bu çalışmanın amacı; Kırşehir ili merkezindeki liselerde beden eğitimi dersi hedeflerinin gerçekleşmesinin önündeki engelleri belirlemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı I. döneminde Kırşehir ilinde devlete bağlı bulunan 9 farklı lisede öğrenim gören 632 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Beden Eğitimi ve Spor İmkan ve Eksiklikler Ölçeği (BESİVE)’ kullanılmıştır. Ölçek, 21 maddeden ve “kurumsal yetersizlik”, “sınav kaygısı ve ilgisizlik”, “öğrenci deneyimi” ve “fiziksel yetersizlik (altyapı)” olarak 4 alt boyuttan oluşmuştur. Sonuç olarak kız ve erkek öğrenciler benzer düşüncededirler. Ölçek maddelerin kümelenerek oluşturduğu “Kurumsal yetersizlik” alt boyutu bakımından iki okul turu ortalama değerleri birbirine çok yakın gerçekleşmiştir. Fen ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin, Genel-Güzel Sanatlar-Meslek Liseleri öğrencilerine göre önemli sınavlar için daha az kaygılandığı aynı zamanda beden eğitimi ve spor faaliyetlerine karşı daha ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. “BES faaliyetleri sonucu oluşan olumsuzluklar (saçların bozulması, terleme vb.)”, “Başarısız olma korkusu”, “Geçmişteki olumsuz deneyimler”, “İnternet, TV, playstation vb. alışkanlıklar”, “Karma eğitim” ve “Sınıf mevcudunun fazla olması” maddelerinin yer aldığı “Öğrenci deneyimi” boyutunda da Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri lehine olumlu bir durumla karşılaşılmıştır. “Fiziksel yetersizlik (alt yapı/tesis)” alt boyutunda Genel Liseler-Güzel Sanatlar Lisesi-Meslek Liseleri öğrencileri, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencilerine göre anlamlı düzeyde olumsuz düşünce içerisindedirler.

Keywords
Beden eğitimi ve spor, liseler, engeller, öğrenci.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri