Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BARRIERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION COURSE IN THE STATE HIGH SCHOOLS IN KIRŞEHİR
(KIRŞEHİR İLİNDEKİ DEVLET LİSELERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER )

Author : Oğuzhan YONCALIK  , Berkan BOZDAĞ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CDLV-CDLXXVIII


Summary
The purpose of this study is to determine the barriers in front of the realization of physical education course goals in the high schools in Kırşehir city center. The study was carried out with 632 students attending 9 different high schools in Kırşehir in the Fall Semester of 2015-2016 academic year. The 'Physical Education and Sport Facilities and Inadequacies Scale (PESFIS)' developed by the researcher was used as data collection tool. The scale consists of 21 items and 4 sub-dimensions ("institutional inability", "test anxiety and indifference", "student experience" and "infrastructural inadequacies"). As a result, Boys and girls think similar. In terms of the "Institutional disability" sub-dimension, the mean values of the two school groups were close to each other. Science and Anatolian High School students were less concerned about important examinations than General-Fine Arts-Vocational High School students and it was observed that they were more interested in physical education and sports activities. A positive situation was observed in favor of the Science and Anatolian High School students in the Student Experience subdimension including "Problem occurred during physical education and sport activities (messing hair up, sweating, etc)", "Fear of failure", "Negative experiences in the past", " Habits like Internet, TV, playstation, etc.", "mixed education" and "huge class size" items. In the "Infrastructural inadequacies" sub-dimension, General High School-Fine Arts High School-Vocational High School students think more negatively at a significant level than Science and Anatolian High School students.

Keywords
Physical education, high schools, barriers, student

Abstract
Bu çalışmanın amacı; Kırşehir ili merkezindeki liselerde beden eğitimi dersi hedeflerinin gerçekleşmesinin önündeki engelleri belirlemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı I. döneminde Kırşehir ilinde devlete bağlı bulunan 9 farklı lisede öğrenim gören 632 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Beden Eğitimi ve Spor İmkan ve Eksiklikler Ölçeği (BESİVE)’ kullanılmıştır. Ölçek, 21 maddeden ve “kurumsal yetersizlik”, “sınav kaygısı ve ilgisizlik”, “öğrenci deneyimi” ve “fiziksel yetersizlik (altyapı)” olarak 4 alt boyuttan oluşmuştur. Sonuç olarak kız ve erkek öğrenciler benzer düşüncededirler. Ölçek maddelerin kümelenerek oluşturduğu “Kurumsal yetersizlik” alt boyutu bakımından iki okul turu ortalama değerleri birbirine çok yakın gerçekleşmiştir. Fen ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin, Genel-Güzel Sanatlar-Meslek Liseleri öğrencilerine göre önemli sınavlar için daha az kaygılandığı aynı zamanda beden eğitimi ve spor faaliyetlerine karşı daha ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. “BES faaliyetleri sonucu oluşan olumsuzluklar (saçların bozulması, terleme vb.)”, “Başarısız olma korkusu”, “Geçmişteki olumsuz deneyimler”, “İnternet, TV, playstation vb. alışkanlıklar”, “Karma eğitim” ve “Sınıf mevcudunun fazla olması” maddelerinin yer aldığı “Öğrenci deneyimi” boyutunda da Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri lehine olumlu bir durumla karşılaşılmıştır. “Fiziksel yetersizlik (alt yapı/tesis)” alt boyutunda Genel Liseler-Güzel Sanatlar Lisesi-Meslek Liseleri öğrencileri, Fen ve Anadolu Liseleri öğrencilerine göre anlamlı düzeyde olumsuz düşünce içerisindedirler.

Keywords
Beden eğitimi ve spor, liseler, engeller, öğrenci.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri