Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMPACT OF FINANCIAL REPORTING QUALITY ON INVESTMENT EFFICIENCY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
(FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ İLE YATIRIM VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) BİR UYGULAMA )

Author : Selim CENGİZ  , Yusuf DİNÇ, Büşra TOSUNOĞLU  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CDXXI-CDXXXIX


Summary
Financial reporting is one of the most important outputs of the accounting information system that provide necessary information to make a economic desicion and evaluation of profitability and performance of enterprises. On the other hand, financial reporting quality includes the accuracy of reported information to better identify the activities of the companies. Pratically investors wants to get information about cash flow of company’s which will invest. Trustworthy financial reporting information is an element that helps managers to make invesment desicion. Financial reporting quality can increase investment efficiency by reducing information asymmetry. In many previous studies, it has been found that financial reporting qualifications increase the investment efficiency. In this context The aim of paper is to determine impact of financial reporting quality on investment efficiency. In accordance with this purpose, the data for 70 companies operating in the manufacturing industry in BIST (Istanbul Stock Exchange) are utilized from between the years 2010-2014. As dependent variable in this research, investment efficiency is used and financial reporting quality is used as independent variable. In this study, panel data analysis panel regression analysis is conducted. In the result of analysis shows that there is a negative correlation between financial reporting quality and investment efficiency (for low or excessive investments.

Keywords
Financial Reporting Quality, Investment Efficiency, Istanbul Stock Exchange.

Abstract
Finansal raporlama, işletmelerin kârlılık ve performanslarının değerlendirilmesi ve ekonomik kararlar alabilmeleri için gerekli bilgileri sağlayan muhasebe bilgi sisteminin en önemli çıktılarından birisidir. Finansal raporlama kalitesi ise, şirketlerin faaliyetlerini daha iyi belirlemek için raporlanan bilgilerin doğruluğunu içerir. Güvenilir finansal raporlama bilgisi, yöneticilere optimum yatırım kararları vermeleri için ödül vermeye veya kötü kararlar için onları cezalandırmaya yardımcı olan bir unsurdur. Finansal raporlamanın kalitesinin artmasıyla birlikte finansal bilgi asimetrisi azalarak, finansman maliyetleri düşürülür, pazarın verimsizliği azaltılır ve özellikle uzun vadeli yüksek getirili projeler için finansmanlar kolaylaşır. Kısacası finansal raporlama kalitesi, bilgi asimetrisini azaltarak yatırım verimliliğini artırabilir. Daha önce yapılan birçok çalışmada, finansal raporlama kalitelisinin yatırım verimliliğini arıttırdığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, finansal raporlama kalitesi ile yatırım verimliliği arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç kapsamında, 2010-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) imalat sanayide sürekli bir şekilde faaliyet gösteren 70 şirketin verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak yatırım verimliliği; bağımsız değişken olarak finansal raporlama kalitesi dikkate alınmıştır. Çalışmada panel regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda finansal raporlama kalitesi ve yatırım verimliliği (düşük veya aşırı yatırımlar için) arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.

Keywords
Finansal Raporlama Kalitesi, Yatırım Verimliliği, Borsa İstanbul.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri