Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmada Türkiye İlköğretim Fen Bilimleri Öğretim Programı (2013) ile İrlanda İlköğretim Fen Bilimleri Öğretim Programı (1999), vizyonları, amaçları, içerikleri ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Türkiye ve İrlanda fen eğitimi programı vizyon açısından karşılaştırıldığı zaman iki programın da hedefi öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek olduğu görülmüştür. Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı amaçları karşılaştırıldığında, iki programda da öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarının benimsendiği tespit edilmiştir. Türkiye Fen Bilimleri Dersi Programının kazanımlarının ayrıntılı ve sayı olarak İrlanda programından fazla olduğu saptanmıştır. İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan beceriler Türkiye programında ki becerilere göre daha ayrıntılı planlanmış ve öğrencileri bilimsel çalışma ile tasarım ve yapım aşamalarında geliştirmeyi vurguladığı görülmüştür. Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemleri ders ve içerikler bakımından benzerlik ve farklılık gösterdiği noktalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Her iki ülkenin fen bilimleri programlarının vizyon ve amaçlarının benzer olduğu, fen bilimleri öğretmen yetiştirme sistemleri ve programın içerikleri bakımından ise farklılıkların görüldüğü tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusundan Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında mevcut kazanım sayısının azaltılması önerilebilir.

Keywords
Fen bilimleri, fen bilimleri öğretim programı, fen bilimleri öğretmeni.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri