Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının genel olarak matematiğe yönelik kaygı düzeyleri ile bir öğretmen olarak sınıflarında matematik öğretmeye yönelik kaygı düzeylerini incelemek ve bu iki değişken arasındaki olası ilişki düzeyini ortaya koymaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir ve ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ nda öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada iki temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki Üldaş (2005) tarafından geliştirilen “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği” iken diğeri Peker (2006) tarafından geliştirilen “Matematiği Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeği” dir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden aritmetik ortalama (x ¯) işlemleri ile bağımsız gruplar t testi, korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının hem matematik kaygılarının hem de matematik öğretme kaygılarının düşük düzeyde olduğu, üçüncü sınıf öğretmen adaylarının her iki kaygı türünde de dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede yüksek kaygı düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik kaygıları ile matematik öğretme kaygıları arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Keywords
Matematik kaygısı, matematik öğretmeye yönelik kaygı, sınıf öğretmeni adayları.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri