Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING
(SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMAYA ETKİSİ )

Author : Emine ARSLAN    
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CXI-CXXIII


Summary
Thanks to advancements in Web 2.0. technology, social networks have emerged. Businesses that care about social media advertise their products to customers through social media. From the perspective of businesses, how social media tools shape marketing is of importance. Businesses which meet current and potential customers’ requests and needs use social media to promote their products after producing them. The effects of social media on university students with respect to marketing are aimed to be identified in this study. The data obtained from the questionnaires were analyzed via SPSS 22.0 statistical package program. According to the research results, social media effects purchasing behavior of university students.

Keywords
Social media, marketing, internet

Abstract
Web 2.0 teknolojisindeki gelişmeler sayesinde sosyal ağlar ön plana çıkmaktadır. Sosyal medyayı önemseyen işletmeler ürünlerinin tanıtımını müşterilerine internet üzerinden yapmaktadır. İşletmeler açısından sosyal medya araçlarının pazarlamayı nasıl şekillendirdiği önem arz etmektedir. Mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler, ürünlerini ürettikten sonra tanıtmak için sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medyanın pazarlama açısından üniversite öğrencileri etkili unsurlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öğrencilere yüz yüze anket yöntemiyle anket soruları yöneltilerek, elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarını etkilediği görülmektedir.

Keywords
Sosyal medya, pazarlama, internet

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri