Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF 5TH AND 6TH GRADE SCIENCE TEACHING PROGRAMS AND SCIENCE TEACHER TRAINING SYSTEMS OF TURKEY AND IRELAND
(TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Hikmet SÜRMELİ  , Ahmet Şahin ONGUN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DCXXXIV-DCLVII


Summary
In this study, it was aimed to compare science education curriculum of Turkey and Ireland in terms of vision, aim, contents. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used for this study. Related to visions, it was found that both of the curriculums were aimed to train the target students as scientifically literate. Related to the aims, it was determined that both of the curriculums applied student centered learning approaches. Related to learning achievements, it was found that, in the science curriculum in Turkey were more in number comparing with the science curriculum in Ireland. The skills in the science curriculum in Ireland have been planned in more detailed comparing with the skills in the science curriculum in Turkey. In science curriculum in Ireland, it was emphasized developing students in the stages of scientific studies and design. Related to science teacher training systems, in this study, it was revealed some similarities and differences. Results of this study showed that, both of the countries science education curriculums were similar in terms of visions and aims, whereas, science teacher training systems were showed some differences in terms of contents. Based on these results, it can be suggested to decrease the number of existing achievements in the Curriculum of Turkish Science Education.

Keywords
Comperative science education, science teaching curriculum, teacher education systems.

Abstract
Bu çalışmada Türkiye İlköğretim Fen Bilimleri Öğretim Programı (2013) ile İrlanda İlköğretim Fen Bilimleri Öğretim Programı (1999), vizyonları, amaçları, içerikleri ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Türkiye ve İrlanda fen eğitimi programı vizyon açısından karşılaştırıldığı zaman iki programın da hedefi öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek olduğu görülmüştür. Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı amaçları karşılaştırıldığında, iki programda da öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarının benimsendiği tespit edilmiştir. Türkiye Fen Bilimleri Dersi Programının kazanımlarının ayrıntılı ve sayı olarak İrlanda programından fazla olduğu saptanmıştır. İrlanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan beceriler Türkiye programında ki becerilere göre daha ayrıntılı planlanmış ve öğrencileri bilimsel çalışma ile tasarım ve yapım aşamalarında geliştirmeyi vurguladığı görülmüştür. Türkiye ve İrlanda Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemleri ders ve içerikler bakımından benzerlik ve farklılık gösterdiği noktalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Her iki ülkenin fen bilimleri programlarının vizyon ve amaçlarının benzer olduğu, fen bilimleri öğretmen yetiştirme sistemleri ve programın içerikleri bakımından ise farklılıkların görüldüğü tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusundan Türkiye Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında mevcut kazanım sayısının azaltılması önerilebilir.

Keywords
Fen bilimleri, fen bilimleri öğretim programı, fen bilimleri öğretmeni.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri