Özet


2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ’NİN SEÇİM ŞARKILARINDA “MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK” TEMALI METAFORİK YAPILAR
En önemli iletişim öğesi olan dil, sanat yaratıları söz konusu olunca, düz bilgilendirme, bilgi verme gibi etkinliklerden ayrı olarak çok sesli, çok işlevli bir misyon üstlendiğini hissettirir. Böylece sanatsal iletişim bağlamında dil, çok yönlü, derinlikli bir işlevle ortaya çıkar. Dünyanın anlamı sanatsal yorumdan geçtiğine göre, dilde kutsanmış şiirsel imgelerle oluşan ve sanatsal yönüyle estetik olan, haz verici yönünü de sayarsak, çok etkin bir iletişim ağının egemenliğine tanık olmaktayız. Bu noktada müzik de bir toplumun sosyal yaşantısından siyasi yapısına, iç dünyasından yaşam algılarına, örf ve adetlerinden dini inançlarına kadar çok geniş bir yelpazede bazı duygu ve ilkelerin oluşturulup pekiştirilmesine hizmet eden bir sanat dalıdır. Nitekim müziklerde de bir milletin ulusal kültür ve tarih aktarımına öncülük eden unsurlar mevcuttur. Bu nedenle müziğin önemli bir ideolojik unsur olduğunu da söylemek mümkündür. Geçmişten günümüze siyasal iletişim çalışmalarında siyasal partiler, seçmeni etkilemek ve oy vermesini sağlayabilmek için değişik araç ve teknikleri kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. Son yıllarda siyasal partilerin özenle üzerinde durdukları ve etkin bir şekilde kullandıkları seçim şarkıları ise oldukça etkili bir iletişim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle dilbilimsel bir konu ve bir anlatım tekniği olarak ele alınan metafor, insan zihnini sürüklediği düşünsel süreçler bakımından son dönem araştırmacılar tarafından farklı alanlarda deneyimlenen bir çalışma olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, siyasal iletişimin propaganda ayağında etkili bir yöntem olan seçim şarkılarındaki metaforik yapılar analiz edilecektir. Siyasi kampanyalarda kullanılan seçim şarkılarının ve metaforik anlamların seçmen üzerinde manipülatif bir etki yarattığı varsayımından hareketle tasarlanan bu çalışma; 2015 genel seçimlerinde AK Parti’nin kullandığı seçim şarkılarıyla sınırlandırılmıştır. İnceleme, söz konusu partinin seçim şarkılarındaki “milli birlik ve beraberlik” temalı metaforik yapıların anlam açılımları üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonrasında AK Parti’nin seçim şarkılarında söz konusu temanın sıkça kullanıldığı ve bu anlamda bir Türkiye partisi olduğunu göstermeye çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metafor, AK Parti, seçim şarkıları, müzik ve siyasal iletişim
Reference