Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TGA (TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA) YÖNTEMİNE DAYALI TELESKOP GÖZLEMLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİ
Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının TGA (tahmin et-gözle-açıkla) yöntemi doğrultusunda teleskop kullanımıyla bazı astronomi kavramlarındaki kavramalarının değişimini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada tek grup öntest-sontest modelinden yararlanılarak yarı deneysel desen oluşturulmuştur. Çalışma grubu Fen Bilgisi Öğretmenliği programında okuyan 80 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Astronomi Gözlem Formu” kullanılmıştır. “Astronomi Gözlem Formu”ndan elde edilen veriler öğrenme durumları belirlenerek analiz edilmiştir. Her bir soru teorik ve görsel bilgiler şeklinde ikiye ayrılmış ve rubrikle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Ay’ın şekli ve yüzeyine ilişkin görsel ve teorik bilgiler açısından adayların kavramalarında dikkate değer bir değişim görülmemiştir. Jüpiter gezegenine yönelik sorularda doğru cevaplarda artış bulunmuştur. Gezegen ve yıldızların konumuna yönelik sorulara verilen cevaplar incelendiğinde doğru cevaplarda artış olmasına rağmen eksik bilgilerin de mevcut olduğu belirlenmiştir. Gözlenen yıldıza ilişkin bulunduğu evreye (oluşum, anakol dönemi ve ölüm evreleri) yönelik cevaplarda öğrencilerin çoğunluğu doğru cevaplandırmışlardır. Gezegen ve yıldızların boyut bakımından karşılaştırmasını içeren soruda da öğrencilerin çoğunluğu gözlem öncesi ve sonrası doğru cevap vermesine rağmen eksik ve yanlış cevaplandırmalar da söz konusudur. Cevaplarda değişimin olmadığı Ay’ın şekli ve yüzeyinin çıplak gözle ve teleskopla bakıldığında şekil olarak bir farklılık göstermemesinden; gezegen ve yıldızın boyut bakımından karşılaştırılmasındaki yanlış cevaplarınsa “uzak ve yakın” kavramlarıyla “büyük ve küçük” kavramlarını karıştırmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda teleskop gözlemleri sırasında öğrencilere odaklanılan kavramlar açısından daha fazla vurgu ve rehberlik edilmesi önerilmektedir.

Keywords
Bazı astronomi kavramları, tahmin et-gözle-açıkla, fen bilgisi öğretmen adayları.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri