Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN OVERVIEW OF COMPUTER SOFTWARE FOR DEVELOPING SPATIAL THINKING SKILLS IN TEACHING GEOMETRY
(GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ )

Author : Veli TOPTAŞ  , Elif Tuğçe KARACA  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DCV-DCXVII


Summary
The change and progress of technology affects every aspect of human life as well as it makes a serious contribution to the field of education. One of the most important contributions is undoubtedly the inclusion of computers into the teaching-learning process. In general, technology has offered the possibility of using different dynamic software for different purposes in mathematics education studies. Spesifically, the most popular software used in geometry objectives are GeoGebra, Cabri and so on. In addition to these software, Google SketchUp, which is both free and easy to use, has started to be used more and more in recent years. The importance of spatial skills which are considered necessary in the success of geometry and a part of mental ability is an important matter for many researchers. The computer can provide the environment to play with visual images, thus contributing to the development of spatial thinking. Dynamic geometry software such as GeoGebra, Cabri and Google SketchUp are especially found useful in situations where spatial thinking skills are desired to be improved, specifically in geometry. Therefore, in this study, the studies about the software that made contribution and improvement in spatial thought have been determined and analyzed. Findings obtained from the research can be expressed as these software have been found to provide positive contributions to spatial thinking.

Keywords
Geometry teaching, spatial thinking, dynamic geometry

Abstract
Teknolojinin değişmesi ve ilerlemesi insan yaşamının her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da etkileyerek ciddi katkılar sağlamıştır. Bu katkıların en belirgin olanlarından biri de şüphesiz bilgisayarların öğrenme öğretme sürecinin içine dâhil edilmesi olmuştur. Genelde teknoloji, matematik eğitimi çalışmalarında faklı amaçlara yönelen değişik dinamik yazılımların kullanım imkânını sunmuştur. Özelde ise geometri kazanımları ile ilgili olarak kullanılan yazılımlardan en popüler olanları GeoGebra, Cabri vb gibi yazılımlardır. Bu yazılımlara ek olarak hem ücretsiz hem de kullanım kolaylığına sahip olan Google SketchUp yazılımı da son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Geometri başarısında gerekli olduğu düşünülen ve zihinsel yeteneğin bir parçası olarak kabul edilen uzamsal becerilerin önemi birçok araştırmacının üzerinde durduğu bir konudur. Bilgisayar çoğunlukla görsel görüntülerle oynanmasına ortam sağlaması dolayısıyla uzamsal düşünmenin gelişmesine katkı sağlayabilir. Dinamik geometri yazılımlarından GeoGebra, Cabri ve Google SketchUp gibi yazılımların özellikle geometri konularında, uzamsal düşünme becerisinin geliştirilmek istendiği durumlarda oldukça kullanışlı olan bir yazılımdır. Bu nedenle bu çalışmada uzamsal düşünceye katkı sağlayan yazılımlarla ilgili çalışmaların ele alınıp değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, bu yazılımların uzamsal düşünceyi olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir.

Keywords
Geometri Öğretimi, Uzamsal Düşünme, Dinamik Geometri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri