Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF TELESCOPE OBSERVATIONS BASED ON TGA (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) METHOD ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS UNDERSTANDING OF SOME ASTRONOMY CONCEPTS
(TGA (TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA) YÖNTEMİNE DAYALI TELESKOP GÖZLEMLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİ )

Author : Hafife BOZDEMİR  , Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Sevcan CANDAN HELVACI, Mehmet Altan KURNAZ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CLXXXVIII-CCVI


Summary
This study seeks to detect the change experienced by pre-service science teachers in terms of certain heavenly bodies and astronomical concepts through the use of telescope based on the predict-observe-explain method. This research was designed according to one group pretest-posttest modeling. The data collection tool of the study is “Astronomical Observation Form” prepared by the researchers. The study group consists of 80 teacher candidates who are studying in Science Teacher Education. The data collected via the “Astronomical Observation Form” were analyzed through identification of their states of learning. The results indicated no significant changes in the participants’ visual and theoretical knowledge of the shape and the surface of the Moon. An increase was detected in the correct responses about Jupiter. As to the responses about the location of the planets and stars, the pre-service science teachers’ knowledge was incomplete, though there was an increase in their correct responses. Most of the students gave correct responses about the phase of the star that was under observation. In response to the comparison of the planets and stars in terms of their sizes, most of the students gave correct responses both before and after the observation; yet, there were incomplete and incorrect responses as well. incorrect responses as well. Lack of any change in the responses about the shape and the surface of the Moon may have resulted from the fact that no change occurs in the Moon’s shape and surface when observed with the naked eye or when observed with a telescope, and confusing the concepts of “large” and “small” with “remote” and “close” might have led to the incorrect responses regarding the comparison of the planets and stars in terms of their sizes.

Keywords
Astronomical concepts, predict-observe-explain strategy, science, pre-service science teachers.

Abstract
Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının TGA (tahmin et-gözle-açıkla) yöntemi doğrultusunda teleskop kullanımıyla bazı astronomi kavramlarındaki kavramalarının değişimini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada tek grup öntest-sontest modelinden yararlanılarak yarı deneysel desen oluşturulmuştur. Çalışma grubu Fen Bilgisi Öğretmenliği programında okuyan 80 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Astronomi Gözlem Formu” kullanılmıştır. “Astronomi Gözlem Formu”ndan elde edilen veriler öğrenme durumları belirlenerek analiz edilmiştir. Her bir soru teorik ve görsel bilgiler şeklinde ikiye ayrılmış ve rubrikle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Ay’ın şekli ve yüzeyine ilişkin görsel ve teorik bilgiler açısından adayların kavramalarında dikkate değer bir değişim görülmemiştir. Jüpiter gezegenine yönelik sorularda doğru cevaplarda artış bulunmuştur. Gezegen ve yıldızların konumuna yönelik sorulara verilen cevaplar incelendiğinde doğru cevaplarda artış olmasına rağmen eksik bilgilerin de mevcut olduğu belirlenmiştir. Gözlenen yıldıza ilişkin bulunduğu evreye (oluşum, anakol dönemi ve ölüm evreleri) yönelik cevaplarda öğrencilerin çoğunluğu doğru cevaplandırmışlardır. Gezegen ve yıldızların boyut bakımından karşılaştırmasını içeren soruda da öğrencilerin çoğunluğu gözlem öncesi ve sonrası doğru cevap vermesine rağmen eksik ve yanlış cevaplandırmalar da söz konusudur. Cevaplarda değişimin olmadığı Ay’ın şekli ve yüzeyinin çıplak gözle ve teleskopla bakıldığında şekil olarak bir farklılık göstermemesinden; gezegen ve yıldızın boyut bakımından karşılaştırılmasındaki yanlış cevaplarınsa “uzak ve yakın” kavramlarıyla “büyük ve küçük” kavramlarını karıştırmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda teleskop gözlemleri sırasında öğrencilere odaklanılan kavramlar açısından daha fazla vurgu ve rehberlik edilmesi önerilmektedir.

Keywords
Bazı astronomi kavramları, tahmin et-gözle-açıkla, fen bilgisi öğretmen adayları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri