Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE HAFIZA MEKÂNLARININ ÖNEMİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ
Hafıza, zihinde iz bırakan olayların hatırlanmasını ve geçmişin günümüze taşınmasını sağlar. Bireysel hafızadan söz edilebileceği gibi toplumsal hafızadan da söz edilebilir. Toplumsal hafızanın temelini ortak bir geçmiş ve aidiyet duygusu oluşturur. Geçmişte yaşanan bir olayın çeşitli vasıtalarla kuşaktan kuşağa aktarılıp yaşanılan zamana taşınmasıyla, toplumu oluşturan bireylere bir kimlik sunulmuş olur. Geçmişin hatırlanmasında birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri de hatırlama figürü olan mekânlardır. Varlığını sürdürmek isteyen her topluluk; kültürünü, milli manevi değerlerini korumak, toplumsal kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak için çeşitli anlamlar barındıran mekânlar oluşturur. Fransız düşünür Pierre Nora; insan bedeni dışında hafızayı taşıma görevi üstlenen mekânları anlatmak için “hafıza mekânları” kavramını kullanmıştır. Ona göre hafıza tek başına var olup, varlığını sürdüremez. Hafızanın korunmaya ve korunacağı mekânlara ihtiyacı vardır. Bu mekanlar eğitimsel amaçlar için kullanılabilir. Bir toplumun tarihi ve kültürü ile ilgili temel bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışların sosyal bilgiler öğretiminde hafıza mekânları ile kazandırılacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla sosyal bilgiler öğretiminde ülkemize ait hafıza mekânlarına yer verilmesi, bireylerin ve toplumun; geçmişini unutmaması, kültürel değerlerine, milli kimliğine sahip çıkması ve bunu gelecek kuşaklara aktarması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı da; Kastamonu’ya ait hafıza mekânlarını belirlemek ve bu mekânları sosyal bilgiler öğretimi açısından değerlendirmektir.

Keywords
Hafıza mekânları, sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretimi, toplumsal hafıza.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri