Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS’ METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO TECHNOLOGY
Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin metaforik algılarını incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 bahar döneminde Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından “Teknoloji …… gibidir, çünkü ……” cümlesinin tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 92 öğretmen adayının 57 farklı metafor geliştirdiği belirlenmiş ve geliştirilen bu metaforlar 10 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji için çoğunlukla olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin teknolojiye yönelik özellikle hayat, bilgi kaynağı, kolaylık ve ihtiyaç metaforlarını kullandıkları belirlenmiştir.

Keywords
Teknoloji, öğretmen adayı, metafor.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri