Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ - Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL - Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Emine ALTUNAY ŞAM , Gönül Türkan DEMİR  
OPINIONS OF GRADUATES OF SOCIAL SCIENCES TEACHING ON THE PUBLIC SERVANT ELECTION EXAM

 32, Pp,887-914

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ KPSS SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ?

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Akif KÖSE , Ersin ATCIOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF TEACHERS’ AND ADMINISTRATORS’ WORK ENGAGEMENT AND THE EFFECTIVENESS OF THE SCHOOLS

 32, Pp,915-947

ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KENDİNİ İŞE VERME DÜZEYLERİ İLE OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

M.Pınar BABANOĞLU , Reyhan AĞÇAM  
A COMPARATIVE STUDY ON EFL TEXTBOOKS IN TURKISH AND GERMAN SECONDARY PUBLIC SCHOOLS

 32, Pp,948-959

TÜRK VE ALMAN ORTAOKULLARINDA KULLANILAN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZGENEL , Münevver ÇETİN  
DEVELOPMENT OF THE MARMARA CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS

 32, Pp,991-1015

MARMARA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Doğan BOZDOĞAN , Türker ŞİMŞEK  
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX AMNESTIES ON TAX INCOMES BETWEEN 1980-2014 IN TURKEY

 32, Pp,1036-1046

TÜRKİYE'DE 1980-2014 YILLARI ARASINDA VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ  
MULTI CRITERIA DECISION MAKING PROCESS FOR MODELLING OF NETWORK DESIGN TO IMPROVE REGIONAL AVITATION IN TURKEY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY

 32, Pp,1047-1065

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SÜRECİ METODOLOJİSİYLE AĞ TASARIMI MODELLEMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gönül Türkan DEMİR  
INVESTIGATION OF THE VALUES OF “PATRIOTISM, INDEPENDENCE, FREEDOM” IN THE STATEMENTS PUBLISHED IN THE JOURNAL OF RESİMLİ MECMUA

 32, Pp,1066-1076

RESİMLİ MECMUA DERGİSİNDE YAYINLANAN HİKÂYELERDE “VATANSEVERLİK, BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK” DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüseyin AKAR  
ORGANIZATIONAL SILENCE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: A META-ANALYSIS STUDY

 32, Pp,1077-1098

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kübra ÖNDER  
THE EFFECT OF CREDIT CARD USE ON CONSUMER BEHAVIOR

 32, Pp,1099-1120

KREDİ KARTI KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet UYAR  
A STUDY ON CONSUMERS' PERCEPTION ABOUT CHINESE PRODUCTS AND THEIR WILLINGNESS TO BUY

 32, Pp,1121-1143

TÜKETİCİLERİN ÇİN ÜRÜNLERİNE KARŞI ALGILARI VE SATIN ALMA İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ  
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT IN TEAM WORKING ON CREATIVITY AND PERSONAL INITIATIVE OF EMPLOYEES

 32, Pp,1144-1155

TAKIM ÇALIŞMASINDA ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLARDA YARATICILIK VE KİŞİSEL İNSİYATİF ÜZERİNE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nilay KEFELİ , Erol TAŞ  
A MODEL OF ALTERNATIVE LEARNING ENVIRONMENT THROUGH SCIENCE SCHOOL PROJECT

 32, Pp,1156-1170Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman DALAMAN , Erdil DURUKAN, Süleyman CAN  
DETERMINATION OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE COURSE OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE”

 32, Pp,1171-1187

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tugba DÜZENLİ , Emine TARAKÇİ EREN , Elif Merve ALPAK  
OPEN SPACE IN THE CONTEXT OF SPATIAL ORGANIZATION

 32, Pp,1188-1201

MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ BAĞLAMINDA AÇIK MEKÂN KURGUSU

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aysun ÇELİK  
“THE IDEAL HUMAN FIGURE” IN SA‘DI'S GULISTAN

 32, Pp,1202-1223

SA‘DÎ’NİN GÜLİSTÂN’INDA “İDEAL İNSAN”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuran TUNCER , Neslihan AVCI  
THE CLASROOM STRATEGIES PROMOTING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ EXECUTIVE FUNCTIONS (A QUALITATIVE ANALYSIS)

 32, Pp,1224-1283

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN SINIF STRATEJİLERİ (NİTEL BİR ANALİZ)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İrem ÖZEL BİLİM , Aysel BÜLEZ  
THE STATE OF DISABLED WOMEN IN THE BUSINESS WORLD

 32, Pp,1284-1297

ÇALIŞMA DÜNYASINDA ENGELLİ KADININ YERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nedim ÖZDEMİR , Mehmet Tufan YALÇIN  
AN EVALUATION OF PRINCIPALS’ LEADERSHIP PRACTICES ON ASSISTANT PRINCIPALS’ LEADERSHIP SELF-EFFICACY

 32, Pp,1298-1318

OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK UYGULAMALARININ MÜDÜR YARDIMCILARININ LİDERLİK ÖZ YETERLİĞİNE KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sena KÜÇÜK  
WOMEN’S CHANGING IDENTITY IN AYLA KUTLU’S NOVEL ENTITLED EMİR BEY’İN KIZLARI (DAUGHTERS OF MR. EMIR)

 32, Pp,1319-1345

AYLA KUTLU’NUN EMİR BEY’İN KIZLARI ROMANINDA KADININ DEĞİŞEN KİMLİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emel TOPBAŞ TAT  
PROBLEM SOLVING INSTRUCTION: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ OPINIONS AND PROBLEM SOLVING PROCESSES

 32, Pp,960-990

PROBLEM ÇÖZME ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine KALE , Burcu Gülsevil BELBER  
EXAMINATION OF THE VIEWS OF “POTENTIAL EMPLOYEES IN THE TOURISM SECTOR” IN RELATION TO THE ROLE OF THE CORPORATE IMAGE IN THE BUSINESS CHOICE

 32, Pp,1016-1035

İŞYERİ SEÇİMİNDE, KURUM İMAJININ ROLÜNE İLİŞKİN “TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ POTANSİYEL İŞGÖRENLERİN” GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |