Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


32 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ - Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL - Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Emine ALTUNAY ŞAM , Gönül Türkan DEMİR  
OPINIONS OF GRADUATES OF SOCIAL SCIENCES TEACHING ON THE PUBLIC SERVANT ELECTION EXAM Ss, 887-914
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ KPSS SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ?

Summary | Abstract | Full Text |

Akif KÖSE , Ersin ATCIOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF TEACHERS’ AND ADMINISTRATORS’ WORK ENGAGEMENT AND THE EFFECTIVENESS OF THE SCHOOLS Ss, 915-947
ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KENDİNİ İŞE VERME DÜZEYLERİ İLE OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Summary | Abstract | Full Text |

M.Pınar BABANOĞLU , Reyhan AĞÇAM  
A COMPARATIVE STUDY ON EFL TEXTBOOKS IN TURKISH AND GERMAN SECONDARY PUBLIC SCHOOLS Ss, 948-959
TÜRK VE ALMAN ORTAOKULLARINDA KULLANILAN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ÖZGENEL , Münevver ÇETİN  
DEVELOPMENT OF THE MARMARA CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS Ss, 991-1015
MARMARA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Doğan BOZDOĞAN , Türker ŞİMŞEK  
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX AMNESTIES ON TAX INCOMES BETWEEN 1980-2014 IN TURKEY Ss, 1036-1046
TÜRKİYE'DE 1980-2014 YILLARI ARASINDA VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru YAZGAN , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ  
MULTI CRITERIA DECISION MAKING PROCESS FOR MODELLING OF NETWORK DESIGN TO IMPROVE REGIONAL AVITATION IN TURKEY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY Ss, 1047-1065
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SÜRECİ METODOLOJİSİYLE AĞ TASARIMI MODELLEMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Gönül Türkan DEMİR  
INVESTIGATION OF THE VALUES OF “PATRIOTISM, INDEPENDENCE, FREEDOM” IN THE STATEMENTS PUBLISHED IN THE JOURNAL OF RESİMLİ MECMUA Ss, 1066-1076
RESİMLİ MECMUA DERGİSİNDE YAYINLANAN HİKÂYELERDE “VATANSEVERLİK, BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK” DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin AKAR  
ORGANIZATIONAL SILENCE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: A META-ANALYSIS STUDY Ss, 1077-1098
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Kübra ÖNDER  
THE EFFECT OF CREDIT CARD USE ON CONSUMER BEHAVIOR Ss, 1099-1120
KREDİ KARTI KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet UYAR  
A STUDY ON CONSUMERS' PERCEPTION ABOUT CHINESE PRODUCTS AND THEIR WILLINGNESS TO BUY Ss, 1121-1143
TÜKETİCİLERİN ÇİN ÜRÜNLERİNE KARŞI ALGILARI VE SATIN ALMA İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ  
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT IN TEAM WORKING ON CREATIVITY AND PERSONAL INITIATIVE OF EMPLOYEES Ss, 1144-1155
TAKIM ÇALIŞMASINDA ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLARDA YARATICILIK VE KİŞİSEL İNSİYATİF ÜZERİNE ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nilay KEFELİ , Erol TAŞ  
A MODEL OF ALTERNATIVE LEARNING ENVIRONMENT THROUGH SCIENCE SCHOOL PROJECT Ss, 1156-1170


Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Erdil DURUKAN, Süleyman CAN  
DETERMINATION OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE COURSE OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE” Ss, 1171-1187
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Tugba DÜZENLİ , Emine TARAKÇİ EREN , Elif Merve ALPAK  
OPEN SPACE IN THE CONTEXT OF SPATIAL ORGANIZATION Ss, 1188-1201
MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ BAĞLAMINDA AÇIK MEKÂN KURGUSU

Summary | Abstract | Full Text |

Aysun ÇELİK  
“THE IDEAL HUMAN FIGURE” IN SA‘DI'S GULISTAN Ss, 1202-1223
SA‘DÎ’NİN GÜLİSTÂN’INDA “İDEAL İNSAN”

Summary | Abstract | Full Text |

Nuran TUNCER , Neslihan AVCI  
THE CLASROOM STRATEGIES PROMOTING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ EXECUTIVE FUNCTIONS (A QUALITATIVE ANALYSIS) Ss, 1224-1283
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN SINIF STRATEJİLERİ (NİTEL BİR ANALİZ)

Summary | Abstract | Full Text |

İrem ÖZEL BİLİM , Aysel BÜLEZ  
THE STATE OF DISABLED WOMEN IN THE BUSINESS WORLD Ss, 1284-1297
ÇALIŞMA DÜNYASINDA ENGELLİ KADININ YERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nedim ÖZDEMİR , Mehmet Tufan YALÇIN  
AN EVALUATION OF PRINCIPALS’ LEADERSHIP PRACTICES ON ASSISTANT PRINCIPALS’ LEADERSHIP SELF-EFFICACY Ss, 1298-1318
OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK UYGULAMALARININ MÜDÜR YARDIMCILARININ LİDERLİK ÖZ YETERLİĞİNE KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sena KÜÇÜK  
WOMEN’S CHANGING IDENTITY IN AYLA KUTLU’S NOVEL ENTITLED EMİR BEY’İN KIZLARI (DAUGHTERS OF MR. EMIR) Ss, 1319-1345
AYLA KUTLU’NUN EMİR BEY’İN KIZLARI ROMANINDA KADININ DEĞİŞEN KİMLİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emel TOPBAŞ TAT  
PROBLEM SOLVING INSTRUCTION: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ OPINIONS AND PROBLEM SOLVING PROCESSES Ss, 960-990
PROBLEM ÇÖZME ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine KALE , Burcu Gülsevil BELBER  
EXAMINATION OF THE VIEWS OF “POTENTIAL EMPLOYEES IN THE TOURISM SECTOR” IN RELATION TO THE ROLE OF THE CORPORATE IMAGE IN THE BUSINESS CHOICE Ss, 1016-1035
İŞYERİ SEÇİMİNDE, KURUM İMAJININ ROLÜNE İLİŞKİN “TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ POTANSİYEL İŞGÖRENLERİN” GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri