Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX AMNESTIES ON TAX INCOMES BETWEEN 1980-2014 IN TURKEY
(TÜRKİYE'DE 1980-2014 YILLARI ARASINDA VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZİ )

Author : Doğan BOZDOĞAN  , Türker ŞİMŞEK  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1036-1046


Summary
Regulations on taxation, which is an instrument of fiscal policy, have a direct impact on public revenues. Tax amnesties, which can be regarded as a tax instrument in this context, are a frequently used method in developing countries. This method is to provide income voluntarily for non-fiscally intended individuals. There are 33 small amnesty applications in Turkey that are as small as the first days of the Republic. In other words, on average, a tax amnesty has been issued every three years. This situation puts the taxpayers in a natural expectation and negatively affects the fulfillment of their obligations. In short, the pending taxpayers do not fulfill their tax responsibilities. Tax amnesties in this context cause negative effects on the tax justice principle and the fiscal efficiency of the taxpayer. The concept of amnesty is explained together with reasons and results. Using the vector autoregressive (VAR) analysis, the effect of tax exemption on tax incomes in Turkey will be examined in the period of 1980-2014 and a number of suggestions will be made about the way of applying tax exemption in the obtained data.

Keywords
Tax amnesties, tax revenue, vector autoregressive analysis.

Abstract
Maliye politikasının bir aracı olan vergiler ile ilgili düzenlemeler kamu gelirlerine doğrudan etkiler yapmaktadır. Bu kapsamda bir vergi aracı olarak değerlendirileilecek olan vergi afları gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin fiskal olmayan amacı bireylerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak fiskal amacı ise gelir sağlamaktır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar büyüklü küçüklü 33 tane af uygulamasına rastlanmaktadır. Yani ortalama olarak her 3 yılda bir vergi affı çıkmıştır. Bu durum mükellefleri doğal olarak beklenti içerisine sokmakta ve yükümlülüklerini yerine getirme noktasında olumsuz etkilemektedir. Kısacası af bekleyen mükellefler vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Vergi afları bu kapsamda vergilemede adalet ilkesi ve verginin fiskal verimliliği gibi hususlarda negatif etkilere sebep olmaktadır. Çalışmada af kavramı, nedenleri ve sonuçları ile birlikte açıklanmaktadır. Vektör Otoregresif (VAR) analizi kullanılarak 1980-2014 döneminde Türkiye’de vergi aflarının vergi gelirleri üzerine etkisi incelenecek ve elde edilen veriler ışığında vergi aflarının uygulama biçimlerine yönelik bir takım önerilerde bulunulacaktır.

Keywords
Vergi afları, vergi geliri, verktör otoregresif analizi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri