Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MULTI CRITERIA DECISION MAKING PROCESS FOR MODELLING OF NETWORK DESIGN TO IMPROVE REGIONAL AVITATION IN TURKEY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY
(TÜRKİYE’DE BÖLGESEL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SÜRECİ METODOLOJİSİYLE AĞ TASARIMI MODELLEMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )

Author : Ebru YAZGAN  , Ayşe KÜÇÜK YILMAZ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1047-1065


Summary
The development of regional aviation sector has seized the momentum in Turkey. In this process, using the limited resources correctly and transforming and implementing risk management decisions into effective time, cost and expense are the most critical elements of business management. Both the sound strategies and multi criteria decision-making processes are in needed to sustain the development of regional aviation in Turkey. Also decision making process should supported with enterprise risk management approach. To achieving corporate strategies requires implementation risk management based decision making process. The network design in airline management is a process in which decision makers consider many factors together with corporate strategy. The direct or indirect effects of these factors on each other also reveal their relations. Due to relations and interactions between criterions, benefit, opportunity cost and risk modules defined as BOCR criteria based on ANP methods will be used in this study. ANP is a multi-criteria decision making technique that take into consideration also qualitative factors in decision making problems. With concept of this method, it will be supported to literature reviews and receive opinions from executives in globally national and international industry. In this research, we aimed make contribution to the social and economic development of both Turkey and Eskisehir via this inspiration work about regional aviation capacity and capabilities of Turkey via sample of Eskisehir AOE.

Keywords
Analytical Network Process, Flight Network Modelling, Multi criteria Decision-making

Abstract
Bölgesel havacılık sektörü Türkiye’de gelişim ivmesi yakalamıştır. Kısıtlı kaynakları doğru bir şekilde kullanarak, risk yönetimi kararlarını etkin zaman, maliyet ve fırsata dönüştürmek ve uygulamak işletme yönetiminin en kritik unsurlarıdır. Bölgesel havacılığın gelişimini sürdürmek için doğru stratejilere ve karar alma süreçlerine ihtiyaç vardır. Türkiye'de bölgesel havacılığın gelişimini sürdürmek için hem sağlam stratejiler hem de çok kriterli karar verme süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile karar verme süreci desteklenmelidir. Kurumsal stratejilere ulaşmak için uygulama risk yönetimi temelli karar verme süreci gereklidir. Havayolu yönetiminde network dizaynı pek çok faktörün kurumsal strateji ile birlikte karar alıcılar tarafından dikkate alındığı bir süreçtir. Bu faktörlerin birbirine olan direkt ya da dolaylı etkisi de birbiriyle ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. Metodoloji olarak kriterler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler nedeniyle ANP yöntemlerine dayanan BOCR kriterleri kullanılmıştır ANP karar verme problemlerinde nitel faktörleri de dikkate alan çok kriterli karar verme tekniğidir. Bu yöntem ayrıca küresel çapta ulusal ve uluslararası endüstride yöneticilerin görüşleri alınarak ve ayrıca sağlam literatür incelemesi ile desteklenmiştir. Bu çalışmanın ayrıca, Hem Türkiye’nin bölgesel havacılığının gelişimine hem de sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak çabalara Eskişehir AOE örneği vasıtasıyla temel teşkil etmesi ve ilham vermesi de hedeflenmiştir.

Keywords
Analitik Ağ Süreci, Uçuş Ağı Modelleme, Çok Kriterli Karar Verme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri