Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TAKIM ÇALIŞMASINDA ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLARDA YARATICILIK VE KİŞİSEL İNSİYATİF ÜZERİNE ETKİSİ
Örgütsel destek takım çalışması kavramının önemli boyutlarından biridir. Çalışanları insiyatif alma ve yaratıcı olma konusunda teşvik edecek örgüt kültürü üst yönetimin desteği ile ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın araştırma sorusu, takım üyelerinin insiyatif alması ve yaratıcılıkları üzerine örgütsel desteğin nasıl etkili olduğudur. Bu nedenle, bu çalışma örgütsel destek, yaratıcılık ve insiyatif arasındaki ilişkiye ışık tutmayı amaçlamaktadır. Hipotez testleri sonucunda, örgütsel destek ve yaratcılık arasında ve örgütsel destek ve kişisel insiyatif arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak; çalışanlar yönetimin desteğini arkalarında hissederlerse insiyatif alma konusunda daha istekli olurlar ve yaratıcı potansiyelleri ortaya çıkar.

Keywords
Örgütsel Destek, Yaratıcılık, Kişisel İnisiyatif


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri