Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORGANIZATIONAL SILENCE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: A META-ANALYSIS STUDY
(EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI )

Author : Hüseyin AKAR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1077-1098


Summary
The aim of the present research is to synthesize the results of the studies that have investigated the relationship between some organizational variables (transformational leadership, organizational justice, managerial trust, mobbing, organizational commitment, burnout) and organizational silence in educational organizations by meta-analysis method. For this purpose, selection criteria were established to indicate the studies to be included in the meta-analysis at first. Afterwards, a comprehensive literature search was conducted using Turkish and English of the terms "organizational silence, employees' silence, silence." In consequence of the literature survey, 31 studies have been reached which are meet the selection criteria. Analyzes were performed on data obtained from 31 studies. The total number of samples in these studies is 10095. The coefficient of correlation was used in the calculation of the effect size and the analyzes were made by means of the random effects model. According to the results of the random effects model, it was found that there was a significant and negative relationships between the transformational leadership and organizational silence (r = -0.23), negative relationships between the organizational justice and organizational silence (r = -0.31), negative relationships between the managerial trust and organizational silence (r = -0.25), positive relationships between the organizational silence and burnout (r = 0.37), positive relationships between the mobbing and organizational silence (r = 0.47), negative relationships between the organizational silence and organizational commitment (r = -0.25). According to these results, it can be stated that the level of the organizational silence of the employees in the educational institutions may change depending on the variables of the transformational leadership, organizational justice, managerial trust and mobbing, and that the level of the organizational silence of the training employees can change the levels of burnout and organizational commitment.

Keywords
Organizational silence, meta analysis, educational institutions

Abstract
Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerinde yapılmış olan ve örgütsel sessizlik ile bazı örgütsel değişkenlerin (dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet, yöneticiye güven, mobbing, örgütsel bağlılık, tükenmişlik) arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçlarını meta analiz yöntemiyle sentezlemektir. Bu amaçla ilk olarak meta analize dâhil edilecek çalışmaları belirmek amacıyla seçim kriterleri oluşturulmuştur. Daha sonra "örgütsel sessizlik, çalışan sessizliği, sessizlik" ifadelerinin Türkçe ve İngilizcesi kullanılarak kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda seçim kriterlerine uyan 31 çalışmaya ulaşılmıştır. Analizler 31 çalışmadan elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmaların toplam örneklem sayısı 10095'tir. Etki büyüklüğünün hesaplanmasın korelasyon katsayıları kullanılmış olup, analizler rastgele etkiler modeline göre yapılmıştır. Rastgele etkiler modeline göre dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,23) negatif yönde, örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,31) negatif yönde, yöneticiye güven ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,25) negatif yönde, örgütsel sessizlik ile tükenmişlik arasında (r= 0,37) pozitif yönde, mobbing ile örgütsel sessizlik arasında (r= 0,47) pozitif yönde, örgütsel sessizlikle ile örgütsel bağlılık arasında (r= -0,25) negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre eğitim kurumlarında çalışanların örgütsel sessizlik düzeyinin dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet, yöneticiye güven ve mobbing değişkenlerine bağlı olarak değişebileceği, bununla birlikte eğitim çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeyinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeyini değiştirebileceği ifade edilebilir.

Keywords
Örgütsel sessizlik, meta analiz, eğitim kurumları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri