Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OPINIONS OF GRADUATES OF SOCIAL SCIENCES TEACHING ON THE PUBLIC SERVANT ELECTION EXAM
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ KPSS SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ? )

Author : Emine ALTUNAY ŞAM  , Gönül Türkan DEMİR  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 887-914


Summary
In achieving educational goals of a society, the priority is on individuals’ education. In an educational system, one of the constituents that have the most important roles is the “teachers”. The more competent the teachers are, the more competent the society is. Currently, there is a growing number of teacher candidates in Turkey as the universities produce more graduates than those primary and secondary education need. Therefore, there is a limited number of teacher candidates appointed each year. Such limits create a need for an election test. By such a test, the most successful ones among the candidates whose skills and knowledge are evaluated, are elected. This test was called “the Election Exam for Appointment to Public Service”, (the EEAPS), and later “the Centralised Election Exam for State Organisations”, (the CEESO), until 2002. As of 2002, following a new regulation, this test has been called “Public Servant Election Exam”, and all qualifying teacher candidates, who want to be involved in civil service in state schools, have been obliged to take this test since then. From that year on, the PSEE has been held to elect the teacher candidates to be appointed, as well as other public servants. Recently, there is a growing number of candidates among the graduates of social sciences teaching, who are trained to teach such courses as Social Sciences and Ataturk’s Principals and History of Turkish Revolution in 5th,6th,7th and 8th grades of secondary education, and who are expecting an appointment. Therefore, there is a congregating number of teachers who have not been appointed yet. The objective of this research is to present the opinions of teacher candidates among the graduates of social sciences teaching on the PSEE system by analysing their concerns on and expectations from the PSEE. The population of the research comprises those teacher candidates who have graduated from social sciences teaching, and have not been appointed yet. The research sample comprises teacher candidates within the research population, who have graduated from the Faculty of Education of Amasya University and Samsun Ondokuz Mayıs University in 2017 and in previous years, taken the PSEE, and not been appointed yet. In this research, a semi-structured interview is administered. The interviewees are determined on a voluntary basis, using homogeneous purposive sampling method. Data to be collected from the interviews are analysed using NVivo qualitative data analysis software. The opinions of the teacher candidates are analysed according to such variables as their gender, income, place of residence, and graduation. The purpose is to create and awareness regarding the teacher candidates’ concerns on and expectations from the PSEE, and to contribute to further improvements to the PSEE.

Keywords
Graduated teacher candidates, PSEE, apprehension, expectation

Abstract
Toplumsal eğitim-öğretim hedeflerine ulaşmada bireyin eğitimi önceliklidir. Eğitim sisteminin en önemli role sahip öğelerinden biri ise “öğretmen”dir. Nitelikli öğretmen nitelikli toplum demektir. Türkiye’deki üniversiteler, temel eğitim ve ortaöğretim öğretmen ihtiyacından çok fazla mezun verdikleri için öğretmen adaylarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık, her yıl atanan öğretmen sayısı sınırlı kalmaktadır. Bu durum seçme sınavı yapmayı zorunlu kılmakta, yapılan sınavla çeşitli alanlarda bilgisi ve yeteneği ölçülen adaylardan en başarılı olanlar seçilmektedir. Sınav 2002 yılına kadar “Devlet Memuru Atanacaklar için Seçme Sınavı (DMS)” ve “Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) “ adıyla yapılan seçme sınavı, 2002 yılından itibaren yeni bir düzenlemeyle “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)” adını almış ve devlet kadrolarında çalışmak isteyen gerekli şartlara sahip bütün öğretmen adaylarının bu sınava girmeleri zorunlu kılınmıştır. Bu tarihten itibaren uygulanan KPSS ile kamuda çalışacak diğer bazı personelin dışında istihdam edilecek öğretmen adaylarının belirlenmesini sağlanmaktadır. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf Sosyal Bilgiler ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleriyle ilgili eğitim vermek üzere yetiştirilen ve atanmayı bekleyen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sayısı da son yıllarda bir hayli artmış ve atanamamış öğretmen adaylarının sayısı çoğalmıştır. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin kaygılarını ve beklentilerini belirleyerek, KPSS sınav sistemi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma evreni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olup atanamamış öğretmen adaylarıdır. Örneklem, bu evren içinde Amasya Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinden geçmiş yıllarda ve 2017 yılında mezun olan ve öğretmen atamalarında yapılan merkezi sınav uygulaması KPSS‘ye katılmış öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmeciler amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemiyle, gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda toplanan veriler NVivo nitel veri analizi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri, cinsiyet, gelir, ikamet ve mezuniyet değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilecek bulgularla, istihdam edilmeyi bekleyen öğretmen adaylarının kaygı ve beklentileri yönünde farkındalığın ortaya konulması, KPSS sınavına yönelik ilerde yapılabilecek değişikliklere katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords
Mezun öğretmen adayları, KPSS, kaygı, beklenti

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri