Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE'DE 1980-2014 YILLARI ARASINDA VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZİ
Maliye politikasının bir aracı olan vergiler ile ilgili düzenlemeler kamu gelirlerine doğrudan etkiler yapmaktadır. Bu kapsamda bir vergi aracı olarak değerlendirileilecek olan vergi afları gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin fiskal olmayan amacı bireylerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak fiskal amacı ise gelir sağlamaktır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar büyüklü küçüklü 33 tane af uygulamasına rastlanmaktadır. Yani ortalama olarak her 3 yılda bir vergi affı çıkmıştır. Bu durum mükellefleri doğal olarak beklenti içerisine sokmakta ve yükümlülüklerini yerine getirme noktasında olumsuz etkilemektedir. Kısacası af bekleyen mükellefler vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Vergi afları bu kapsamda vergilemede adalet ilkesi ve verginin fiskal verimliliği gibi hususlarda negatif etkilere sebep olmaktadır. Çalışmada af kavramı, nedenleri ve sonuçları ile birlikte açıklanmaktadır. Vektör Otoregresif (VAR) analizi kullanılarak 1980-2014 döneminde Türkiye’de vergi aflarının vergi gelirleri üzerine etkisi incelenecek ve elde edilen veriler ışığında vergi aflarının uygulama biçimlerine yönelik bir takım önerilerde bulunulacaktır.

Keywords
Vergi afları, vergi geliri, verktör otoregresif analizi.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri