Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ KPSS SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ?
Toplumsal eğitim-öğretim hedeflerine ulaşmada bireyin eğitimi önceliklidir. Eğitim sisteminin en önemli role sahip öğelerinden biri ise “öğretmen”dir. Nitelikli öğretmen nitelikli toplum demektir. Türkiye’deki üniversiteler, temel eğitim ve ortaöğretim öğretmen ihtiyacından çok fazla mezun verdikleri için öğretmen adaylarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık, her yıl atanan öğretmen sayısı sınırlı kalmaktadır. Bu durum seçme sınavı yapmayı zorunlu kılmakta, yapılan sınavla çeşitli alanlarda bilgisi ve yeteneği ölçülen adaylardan en başarılı olanlar seçilmektedir. Sınav 2002 yılına kadar “Devlet Memuru Atanacaklar için Seçme Sınavı (DMS)” ve “Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) “ adıyla yapılan seçme sınavı, 2002 yılından itibaren yeni bir düzenlemeyle “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)” adını almış ve devlet kadrolarında çalışmak isteyen gerekli şartlara sahip bütün öğretmen adaylarının bu sınava girmeleri zorunlu kılınmıştır. Bu tarihten itibaren uygulanan KPSS ile kamuda çalışacak diğer bazı personelin dışında istihdam edilecek öğretmen adaylarının belirlenmesini sağlanmaktadır. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf Sosyal Bilgiler ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleriyle ilgili eğitim vermek üzere yetiştirilen ve atanmayı bekleyen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sayısı da son yıllarda bir hayli artmış ve atanamamış öğretmen adaylarının sayısı çoğalmıştır. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin kaygılarını ve beklentilerini belirleyerek, KPSS sınav sistemi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma evreni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olup atanamamış öğretmen adaylarıdır. Örneklem, bu evren içinde Amasya Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinden geçmiş yıllarda ve 2017 yılında mezun olan ve öğretmen atamalarında yapılan merkezi sınav uygulaması KPSS‘ye katılmış öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmeciler amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemiyle, gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda toplanan veriler NVivo nitel veri analizi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri, cinsiyet, gelir, ikamet ve mezuniyet değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilecek bulgularla, istihdam edilmeyi bekleyen öğretmen adaylarının kaygı ve beklentileri yönünde farkındalığın ortaya konulması, KPSS sınavına yönelik ilerde yapılabilecek değişikliklere katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords
Mezun öğretmen adayları, KPSS, kaygı, beklenti


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri