Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF CREDIT CARD USE ON CONSUMER BEHAVIOR
(KREDİ KARTI KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ )

Author : Kübra ÖNDER    
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1099-1120


Summary
While the credit cards, which is a modern payment instrument, is an important tool for producers and sellers in order to exist in the market and to maintain their strength in today's intense competitive environment, it is a tool for consumers to benefit from prestige, short-term cash credit, not needing to carry money, opportunity for installment shopping and late payment advantage. Widespreading of installment applications on credit cards continuously changes the consumer behaviors having a dynamic structure. Even though the purchasing decision in consumer behaviors starts with the emergence of a need, the credit cards presented by banks to their users like a gift effect consumer behaviors by expeditiously replacing cash, enabling consumers to buy any product easily, providing convenience in purchasing transactions, and making the life easier. Accordingly, consumers may move away from exhibiting rational behaviors. In this study, the relationship between credit card usage and household expenditures was researched with the co-integration bound testing approach ARDL (autoregressive distributed lag) by using quarterly data of 2002-2015 periods. According to the obtained findings, a long-term relationship with the credit card and the amount of the transaction volume per credit card was determined. In error-correction model, it was observed that the short-term deviations disappeared between the series acting together in long term.

Keywords
Credit Cards; Consumer Behavior; Autoregressive Distributed Lag; Consumption; Error Correction Model

Abstract
Modern bir ödeme aracı olan kredi kartları, günümüzün yoğun rekabet ortamında üreticiler ve satıcılar açısından pazarda var olmanın ve güçlü kalmanın önemli bir unsuruyken tüketiciler açısından ise prestij, kısa vadeli nakit kredi, para taşıma gereksizliği, taksitli alışveriş imkanı ve geç ödeme avantajından yararlanma unsurudur. Kredi kartlarına uygulanan taksit uygulamasının giderek yaygınlaşması dinamik bir yapıya sahip olan tüketici davranışlarını sürekli değiştirmektedir. Tüketici davranışlarında satın alma kararı, bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlamasına rağmen bankalar tarafından kullanıcılarına bir ödül gibi sunulan kredi kartlarının nakittin yerini hızla alması, tüketicilerin her ürünü kolayca satın almasına imkan tanıması, satın alma eylemlerinde ödeme kolaylığı sağlayarak hayatı kolaylaştırarak tüketicinin satın alma davranışlarını etkilemektedir. Dolayısıyla tüketiciler rasyonel davranış göstermekten uzaklaşabilmektedirler. Bu çalışmada, kredi kartı kullanımı ile hanehalkı harcamaları arasındaki ilişki, 2002-2015 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak, eş bütünleşme sınır testi yaklaşımı ARDL (autoregressive distributed lag) ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kredi kartı ile kredi kartı başına işlem hacmi tutarı arasında, uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. Hata düzeltme modelinde ise, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönem sapmalarının ortadan kalktığı gözlenmiştir.

Keywords
Kredi Kartları, Tüketici Davranışları, Sınır Testi, Tüketim, Hata Düzeltme Modeli.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri