Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE CLASROOM STRATEGIES PROMOTING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ EXECUTIVE FUNCTIONS (A QUALITATIVE ANALYSIS)
(OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN SINIF STRATEJİLERİ (NİTEL BİR ANALİZ) )

Author : Nuran TUNCER  , Neslihan AVCI  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1224-1283


Summary
In this study, it is aimed to determine preschool teachers’ habits concerning the use of the clasroom strategies promoting kids’ executive functions. The participants of the study are the 43 private and state school teachers from Tokat province whose ages range from 23 to 46. A semi-structured interview form developed by the researchers in order to collect data was used in the study. The data were interpreted by using the content analysis method. It was resarched that how the preschool teachers define the executive functions, and what strategies they use to promote the skills within this context. All the data were examined, and the codes were created. Categories were analyzed under the four main headings, “self-control and self-regulation skills”, “task initiation, determination and time management”, “effective and simultaneous use of metacognitive processes”, “working memory/active memory

Keywords
Executive function, Pre-school education, Classroom strategy

Abstract
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların yürütücü işlev becerilerinin gelişimini destekleyen sınıf stratejilerini kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, Tokat İli merkezinde bulunan özel ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan, yaşları 23 ile 46 arasında değişen 43 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin yürütücü işlevleri nasıl tanımladıklarına ve bu kapsamda yer alan becerilerin desteklenmesi için hangi stratejileri uyguladıklarına bakılmıştır. Tüm veriler incelenerek kategoriler çıkarılmıştır. Bunlar; "kendini kontrol ve öz düzenleme becerisi”, görevi başlatma kararlılık ve zaman yönetimi", "üst bilişsel süreçlerin etkili ve birlikte kullanımı", çalışma belleği/Aktif bellek" olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmıştır.

Keywords
Yürütücü işlev becerileri, Okul öncesi eğitim, Sınıf stratejisi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri