Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARATIVE STUDY ON EFL TEXTBOOKS IN TURKISH AND GERMAN SECONDARY PUBLIC SCHOOLS
(TÜRK VE ALMAN ORTAOKULLARINDA KULLANILAN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA )

Author : M.Pınar BABANOĞLU  , Reyhan AĞÇAM  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 948-959


Summary
In foreign language educational systems of Turkey and Germany, as in most other countries in the world, textbooks are used as a primary source of instruction in public schools. The books in concern are selected by the Ministry of National Education (MoNE) in Turkey while they might vary across federal states in Germany which has its own education programme, schools and standards although overall educational policies are set by the Ministry of Education and Research (BMBF). This study was motivated to compare EFL textbooks introduced public secondary schools in Turkey and the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany to reveal whether reading comprehension texts in the two books significantly differ with regard to lexical density (complexity) and readability. Data were compiled from reading texts in these books, and quantitatively analysed through an online text analysis programme. The findings showed that both textbooks include reading texts with high lexical density and readability. Besides, EFL textbook used in Turkey contains comprehension texts with higher lexical density and readability than the one used in Germany. The study presents a couple of practical implications on these findings, and concludes with a few suggestions for further research.

Keywords
English as a Foreign Language, Textbook, Complexity, Readability

Abstract
Ders kitapları, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye ve Almanya’daki devlet okullarında da temel öğretim kaynağı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu kitaplar Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilmekte iken Almanya’da genel eğitim politikaları Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından belirlenmekle birlikte, eyaletler arasında değişebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ve Almanya’nın North Rhine-Westphalia eyaletindeki ortaokullarda Yabancı Dil/ İngilizce ders kitabı olarak okutulan iki kitapta yer alan okuma parçalarının sözcük yoğunluğu (karmaşıklık) ve okunabilirlik açısından önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Veriler, bu iki kitapta yer alan söz konusu okuma parçalarından oluşturulmuş ve çevrimiçi bir istatistik programı ile çözümlenmiştir. Bulgular, her iki kitabın da sözcük yoğunluğu ve okunabilirliği yüksek okuma parçaları içerdiğini; bununla birlikte, Türkiye’de kullanılan İngilizce ders kitabındaki okuma parçalarının Almanya’da kullanılan kitaptaki okuma parçalarına oranla daha yüksek sözcük yoğunluğu ve okunabilirlik düzeyine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara istinaden uygulama önerileri ile ileride yapılabilecek çalışma önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords
Yabancı dil olarak İngilizce, Ders kitabı, Sözcük yoğunluğu, Okunabilirlik

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri