Özet


MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ BAĞLAMINDA AÇIK MEKÂN KURGUSU
Tasarımcıların, tasarımlarında insan psikolojisini göz ardı etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı isteklerine uygun olmayan açık mekânlar, insanların oraya gelmesini ve etkinliklere katılımını sağlayamaz. İnsanların olmadığı, kullanılmayan mekânlar da ise ölü mekânlardır. Tasarımların başarıya ulaşması, yaşanabilir mekânlar yaratılabilmesi için kullanıcı ihtiyaçlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada da amaç açık mekânlar kurgulanırken insan ihtiyaçlarını ele alan mekân örgütlenmesinin temel oluşturmasıdır. Bu bağlamda çalışmada açık mekân tasarımı için bir model oluşturulmuştur. Model; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, uygun etkinlikleri gerçekleştirmeye, bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için de etkinliklere olanak sağlayan mekânlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. Yani çalışma kullanıcıların ihtiyaçlarını ve bunlara yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklerle mekânsal olanakları mekân örgütlenmesi bağlamında ilişkilendirmiştir. Bu model açık mekân tasarımlarında kullanılarak başarılı mekânlar yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mekân Örgütlenmesi, açık mekân, ihtiyaç, etkinlik, mekân
Reference