OPEN SPACE IN THE CONTEXT OF SPATIAL ORGANIZATION
(MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ BAĞLAMINDA AÇIK MEKÂN KURGUSU )

Author : Tugba DÜZENLİ  , Emine TARAKÇİ EREN , Elif Merve ALPAK  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1188-1201
    


Summary
Designers should not ignore human psychology in their designs. Outdoor spaces that are not suitable for user needs can not allow people to come there and participate in activities. The places where people are not used and the places that are not used are dead places. In order for designs to achieve success and to create living spaces, user needs must be known. For this reason, the aim of the study is to organize the spatial organization which deals with human needs while open spaces are being constructed. In this context, a model for open space design was created in the study. Model; users need spaces that enable activities to meet their needs and enable them to perform appropriate activities. In other words study have been related, the needs of the users and the activities they have carried out and the affordances in the context of spatial organization. This model will be used in outdoor design to help create successful spaces.

Keywords
Spatial organization, openspace, needs, activities, space

Abstract
Tasarımcıların, tasarımlarında insan psikolojisini göz ardı etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı isteklerine uygun olmayan açık mekânlar, insanların oraya gelmesini ve etkinliklere katılımını sağlayamaz. İnsanların olmadığı, kullanılmayan mekânlar da ise ölü mekânlardır. Tasarımların başarıya ulaşması, yaşanabilir mekânlar yaratılabilmesi için kullanıcı ihtiyaçlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada da amaç açık mekânlar kurgulanırken insan ihtiyaçlarını ele alan mekân örgütlenmesinin temel oluşturmasıdır. Bu bağlamda çalışmada açık mekân tasarımı için bir model oluşturulmuştur. Model; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, uygun etkinlikleri gerçekleştirmeye, bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için de etkinliklere olanak sağlayan mekânlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. Yani çalışma kullanıcıların ihtiyaçlarını ve bunlara yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklerle mekânsal olanakları mekân örgütlenmesi bağlamında ilişkilendirmiştir. Bu model açık mekân tasarımlarında kullanılarak başarılı mekânlar yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Keywords
Mekân Örgütlenmesi, açık mekân, ihtiyaç, etkinlik, mekân