Özet


TÜKETİCİLERİN ÇİN ÜRÜNLERİNE KARŞI ALGILARI VE SATIN ALMA İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Çin Halk Cumhuriyeti son yıllarda büyük bir üretim merkezi haline gelmiştir. Dünya pazarlarında dolaşan ürünlerin birçoğu Çin tarafından üretilmektedir. Nicelik olarak çok büyük boyutlara ulaşan bu ürünler tüketiciler tarafından uygun fiyatlara satın alınmaktadır. Birçok farklı fiyat ve kalitede olan Çin ürünleri tüketiciler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; günümüzde sıklıkla kullanılan Çin ürünlerine karşı tüketicilerin genel kanaatlerini belirleyerek, tutum ve davranışlarını saptamaktır. Ayrıca menşe ülke etkisinin satın alma davranışları üzerine etkisi de araştırmanın başka bir konusudur. Bu amaçla 319 tüketici üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Toplanan veriler frekans yüzde analiziyle değerlendirilmiş, katılımcıların özelliklerine göre Çin ürünlerine karşı yaklaşımlarını araştırmak için, t –testi, varyans analizi ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır. Çıkan sonuçlara göre tüketicilerin büyük bir bölümünün Çin ürünlerine karşı olumsuz bir tavır takındığı, bu ürünleri satın almak istemediği ve üretim yerinin satın alma tercihi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Menşe Ülke, Çin Ürünleri, Çin Malı.
Reference