Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerinde yapılmış olan ve örgütsel sessizlik ile bazı örgütsel değişkenlerin (dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet, yöneticiye güven, mobbing, örgütsel bağlılık, tükenmişlik) arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçlarını meta analiz yöntemiyle sentezlemektir. Bu amaçla ilk olarak meta analize dâhil edilecek çalışmaları belirmek amacıyla seçim kriterleri oluşturulmuştur. Daha sonra "örgütsel sessizlik, çalışan sessizliği, sessizlik" ifadelerinin Türkçe ve İngilizcesi kullanılarak kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda seçim kriterlerine uyan 31 çalışmaya ulaşılmıştır. Analizler 31 çalışmadan elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmaların toplam örneklem sayısı 10095'tir. Etki büyüklüğünün hesaplanmasın korelasyon katsayıları kullanılmış olup, analizler rastgele etkiler modeline göre yapılmıştır. Rastgele etkiler modeline göre dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,23) negatif yönde, örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,31) negatif yönde, yöneticiye güven ile örgütsel sessizlik arasında (r= -0,25) negatif yönde, örgütsel sessizlik ile tükenmişlik arasında (r= 0,37) pozitif yönde, mobbing ile örgütsel sessizlik arasında (r= 0,47) pozitif yönde, örgütsel sessizlikle ile örgütsel bağlılık arasında (r= -0,25) negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre eğitim kurumlarında çalışanların örgütsel sessizlik düzeyinin dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet, yöneticiye güven ve mobbing değişkenlerine bağlı olarak değişebileceği, bununla birlikte eğitim çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeyinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeyini değiştirebileceği ifade edilebilir.

Keywords
Örgütsel sessizlik, meta analiz, eğitim kurumları.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri