Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE VALUES OF “PATRIOTISM, INDEPENDENCE, FREEDOM” IN THE STATEMENTS PUBLISHED IN THE JOURNAL OF RESİMLİ MECMUA
(RESİMLİ MECMUA DERGİSİNDE YAYINLANAN HİKÂYELERDE “VATANSEVERLİK, BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK” DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Gönül Türkan DEMİR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1066-1076


Summary
There are different methods on the education of values leading human behavior and playing a decisive role in shaping the social culture at the same time. Using stories in values education provides convenience in terms of concratization to abstracts concepts. In this study, the stories included in the journal of Resimli Mecmua published between 1925 and 1928 were examined in the context of values of patriotism, independence and freedom. Survey method was used as a research method. İn the study 222 stories which published in the 75th issue were analyzed. İt is determined that 29 of these stories were directly related to the discussed values. In the findings, the treatment of values of patriotism, independence and freedom in the stories was mentioned. The importance of patriotism, independence and freedom, which are the basis of national unity and solidarity spirit, is tried to explain with examples from the past.

Keywords
Education of Values, Patriotism, İndependence, Freedom, Journal of Resimli Mecmua

Abstract
İnsan davranışlarını yönlendiren aynı zamanda toplumsal kültürün şekillenmesinde belirleyici rol oynayan değerlerin eğitimi konusunda farklı yöntemler söz konusudur. Hikâyelerin değer eğitiminde kullanılması soyut olan bu kavramların somutlaştırılması açısından kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada 1925 – 1928 yılları arasında yayınlanmış olan Resimli Mecmua dergisinde yer verilen hikâyeler vatanseverlik, bağımsızlık ve özgürlük değerleri bağlamında ele alınmıştır. Tarama modeliyle yapılan çalışmada derginin 75 sayısında yayınlanan 222 hikâye analiz edilmiştir. Bu hikâyelerden 29’unun ele alınan değerlerle doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgular kısmında hikâyelerde vatanseverlik, bağımsızlık ve özgürlük değerlerinin işlenişine değinilmiştir. Milli birlik ve beraberlik ruhunun temelini oluşturan vatanseverlik, bağımsızlık ve özgürlük değerlerinin önemi geçmişten örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords
Değerler Eğitimi, Vatanseverlik, Özgürlük, Bağımsızlık, Resimli Mecmua

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri