Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PROBLEM ÇÖZME ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİ
Araştırmanın temel amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme süreçlerini incelemek ve problem çözme öğretiminin problem çözme sürecini nasıl etkilediğini belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme süreci ve öğretimi hakkındaki görüşlerini tespit etmek de araştırmanın amaçları arasındadır. Çalışma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Problem çözme isimli seçmeli derse kayıtlı 36 ilköğretim matematik öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Problem çözme dersinin ilk haftasında ve son haftasında, öğretmen adaylarından bir problem kurup çözmeleri istenmiştir. Ayrıca problem çözme dersi sonunda yedi öğretmen adayı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, problem çözme dersi öncesinde öğretmen adaylarının problem çözme adımlarını takip etmediğini ve yazdıkları problemleri denklem kurarak çözdüklerini göstermiştir. Problem çözme dersi sonrasında ise, kendilerine anlatılmış olan problem çözme adımlarını ve stratejilerini uygulamaya başladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının problem çözme öğretimi hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, öğretmen adayları problem çözme dersinin kendilerine büyük katkı sağladığını, başarılarını ve özgüvenlerini artırdığını, ayrıca öğretmenlik mesleğinde kendilerine çok yararlı olacağını düşündükleri bilgi ve deneyimler edindiklerini ifade etmişlerdir

Keywords
Problem çözme süreci, problem çözme öğretimi, öğretmen adayı


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri