Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN SINIF STRATEJİLERİ (NİTEL BİR ANALİZ)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların yürütücü işlev becerilerinin gelişimini destekleyen sınıf stratejilerini kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, Tokat İli merkezinde bulunan özel ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan, yaşları 23 ile 46 arasında değişen 43 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin yürütücü işlevleri nasıl tanımladıklarına ve bu kapsamda yer alan becerilerin desteklenmesi için hangi stratejileri uyguladıklarına bakılmıştır. Tüm veriler incelenerek kategoriler çıkarılmıştır. Bunlar; "kendini kontrol ve öz düzenleme becerisi”, görevi başlatma kararlılık ve zaman yönetimi", "üst bilişsel süreçlerin etkili ve birlikte kullanımı", çalışma belleği/Aktif bellek" olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmıştır.

Keywords
Yürütücü işlev becerileri, Okul öncesi eğitim, Sınıf stratejisi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri