Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Alpaslan YAŞAR , Neriman YALÇIN  
THE EFFECT OF MANDATORY AUDIT FIRM ROTATION ON AUDIT QUALITY

 37, Pp,692-708

ZORUNLU DENETİM FİRMASI ROTASYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2434
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru AY , Salih USLU  
AN EXAMINATION OF THE PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ LIFE SKILLS

 37, Pp,709-725

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2510
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Edin Güçlü SÖZER  
DETERMINANTS AND OUTCOMES OF AN EFFECTIVE CrM CAMPAIGN: THE MEDIATING ROLE OF SKEPTICISM

 37, Pp,726-752

DETERMINANTS AND OUTCOMES OF AN EFFECTIVE CrM CAMPAIGN: THE MEDIATING ROLE OF SKEPTICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2506
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra ÖZKAN PİR  
A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSUMERS 'PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND RETRO CONSUMPTION

 37, Pp,753-770

TÜKETİCİLERİN PSİKOLOJİK SERMAYELERİ VE RETRO TÜKETİM EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2607
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kadir SANCAK  
CONTEMPLATING THE EFFECT OF HODJA AHMED YESEVI ON ISLAMIZATION OF BALKANS FROM PUBLIC DIPLOMACY PERSPECTIVE

 37, Pp,771-782

BALKANLARIN İSLAMLAŞMASINDAKİ HOCA AHMED YESEVİ ETKİSİNE KAMU DİPLOMASİSİ PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2483
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kıvanç KÖMÜRCÜ , İsmail GÖKDENİZ  
A STUDY FOR BUSINESS INTERNAL ENVIRONMENT TURBULENCE MANAGEMENT

 37, Pp,783-808

İŞLETME İÇ ÇEVRE TÜRBÜLANS YÖNETİMİ İÇİN BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2619
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammet SAYGIN Muhammet SAYGIN, Kübra GÜVENÇ  
CYBERLOAFING TENDENCIES OF THE WORKERS: THE CASE OF SİLİFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

 37, Pp,820-832


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2597
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep TEKİN BABUÇ , Müjdat AVCI  
A RELATIONAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SYRIAN STUDENTS’ EXPERIENCES IN OSMANIYE PROVINCE ON INTEGRATION TO HIGHER EDUCATION PROCESS

 37, Pp,833-848

OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK ÖĞRENİME ENTEGRASYON SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2509
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oguz Serdar KESİCİOĞLU , Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU  
AN EXAMINATION OF THE THESES PREPARED FOR THE PRESCHOOL PERIOD BETWEEN THE YEARS 2010-2018

 37, Pp,849-862

2010-2018 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2543
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özgür BABAYİĞİT  
THE EFFECT OF SIGNALING PRINCIPLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHING UNDERGRADUATE PROGRAM STUDENTS ON PARAGRAPH QUESTIONS SUCCESS

 37, Pp,863-872

THE EFFECT OF SIGNALING PRINCIPLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHING UNDERGRADUATE PROGRAM STUDENTS ON PARAGRAPH QUESTIONS SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2562
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selma TAŞKESEN Ayşe Duygu ÖZTÜRK  
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE EMPATİ DEĞERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN MOTİVASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 37, Pp,873-889

INVESTIGATING THE MOTIVATION EFFECT OF EMPATHY VALUE WITHIN THE FRAME OF VALUE TRAINING ON THE PRACTICING ACTIVITIES OF VISUAL ARTS COURSE OF 5TH GRADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2612
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN , Havva HAFIZOĞLU  
DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND SKILL LEVELS ABOUT COLOR ALGEBRA AND COLORED SHADOWS

 37, Pp,890-898

FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ RENK ARİTMETİĞİ VE RENKLİ GÖLGELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2550
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba YILMAZ , Ozlem BOZO  
PSYCHOMETRIC QUALITIES OF MEDICAL OUTCOMES STUDY SOCIAL SUPPORT SURVEY (MOS-SSS) IN TURKISH CULTURE

 37, Pp,899-915

MEDİKAL SONUÇ ÇALIŞMASI SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN (MSÇ-SDÖ) TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2516
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yasemin BİLİŞLİ  
PRESENTATION OF “OBESITY” IN TURKISH DIGITAL NEWSPAPERS

 37, Pp,916-934

PRESENTATION OF “OBESITY” IN TURKISH DIGITAL NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2520
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zafer ADIGÜZEL , Buse YAZICI  
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ON PURCHASING BEHAVIORS IN INSURANCE COMPANIES

 37, Pp,935-954

SİGORTA FİRMALARINDA KURUMSAL İMAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARIYLA FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2609
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Burcu ALAN, Selin YILDIZ  
SAĞLIK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

 37, Pp,955-967

THE DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF HEALTH INFORMATION TEACHER CANDIDATES ABOUT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2399
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatma YILMAZ  
ORGANIZATIONAL SUPPORT AND THE ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN EMPLOYEE EMPOWERMENT

 37, Pp,968-980

PERSONEL GÜÇLENDİRMEDE ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2599
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yüksel ÇEKBAŞ , Mesut ÖZEL  
THE EFFECT OF ASTRONOMY ACTIVITIES REGARDING WALTON ARGUMENTATION ON PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

 37, Pp,981-994

WALTON ARGÜMANTASYON KURAMINA YÖNELİK ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2494
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir TAVAS  
THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATıON: NEW PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

 37, Pp,995-1007

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2553
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ersin YAĞAN , Belma AKŞİT  
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE ATTITUDE TOWARDS FOREIGNERS SCALE

 37, Pp,1008-1020

YABANCILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2602
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Nurullah AKKURT , Wafa Malik Hidob, Sharifa Saad Aldakheel, Mahdi S. Abu Madini, Manal Salih Eltigani  
OUTSTANDING MEDICAL STUDENTS’ QUALITY OF LIFE: A COMPLEXITY AND DISPARITY BASED ON GENDER AND SOCIAL STATUS IN SAUDI ARABIA

 37, Pp,809-819

ÜSTÜN BAŞARILI TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ: SUUDİ ARABİSTAN'DA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL STATÜYE DAYALI BİR KARMAŞIKLIK VE EŞİTSİZLİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2471
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |