Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEĞERLER EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE EMPATİ DEĞERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN MOTİVASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, Değerler eğitimi kapsamında ele alınan empati değerine ilişkin 5. Sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin tespit edilerek, yaratıcılık boyutunda empatik yansıtma düzeyleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas ilinde öğrenim gören basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 31 (14 Kız/17 Erkek) 10-11 yaş arasındaki ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “Ka-Si Empati Ölçeği” “Resim Değerlendirme Formu”, ve “ Yarı Yapılandılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırma verileri karma araştırma yönteminden faydalanılarak nicel, nitel çözümleme ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin empati düzeyleri ve yaratıcılık düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, ancak çizimleri ile empati düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin empati kurabilme düzeyleri ve empati kurarak oluşturdukları çizimlerindeki yaratıcılık düzeyleri arasında cinsiyete göre fark olup-olmadığına T Testi ile bakılmış, test sonucunda erkekler ve kızlar arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Çalışmanın nitel verilerinin çözümü yapılırken betimsel analiz kullanılmış ve araştırma sonucunda bulgulara dayalı olarak öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında uygulanan empati değeri ile ilgili çalışmayı gerçekleştirirken olumlu ve olumsuz görüşlerine ilişkin durumlar ortaya koyularak motivasyonlarına etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre öğrencilerin çalışma esnasında kendilerini mutlu hissettikleri, bir daha böyle bir çalışmada yer almak istedikleri gibi motivasyonlarını olumlu etkilediğine dair bulguların yanı sıra ders saatinin daha fazla olması durumunda daha verimli sonuçlar alınabileceği gibi görüşler de ortaya çıkmıştır.

Keywords
Sanat eğitimi, Değerler Eğitimi, Empati, Motivasyon, Görsel Sanatlar

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri