Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A RELATIONAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SYRIAN STUDENTS’ EXPERIENCES IN OSMANIYE PROVINCE ON INTEGRATION TO HIGHER EDUCATION PROCESS
2011 yılından bu yana, beş milyondan fazla Suriyelinin yer değiştirmek zorunda kalmasına neden olan Suriye iç savaşı, Türkiye gibi komşu ülkelere göç eden Suriyeliler için sürmekte olan bir belirsizlik ve değişim sürecinin başlangıcı oldu. Türkiye'deki Suriyelilerin durumlarının geçicilikten kalıcılığa doğru değişmesi ile birlikte, Suriyelilerin entegrasyonu her iki taraf için de önemli bir endişe konusu haline geldi. Türkiye'deki Suriyelilerin dörtte birinin burada bir yaşam ve gelecek yaratmak zorunda olan genç Suriyeliler olduğu göz önüne alınarak, Türkiye eğitim politikasını bu genç Suriyelileri Türkiye yüksek öğrenim sistemine entegre etme yönünde değiştirdi. Yüksek öğrenime entegrasyon süreci, Türkiye'deki kayıp bir Suriyeli neslinin oluşma riskini azaltması ve Suriyeli gençlere daha iyi bir gelecek umudu yaratması bağlamında iki taraflı bir çıkış kapısı olarak görülmektedir. Bu arzulanan olumlu sonuçların yanı sıra, Suriyeli öğrencilerin yüksek öğrenime entegrasyonu her iki taraf için de bazı belirsizlik ve zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de yüksek öğrenime entegrasyon sürecinde yaşadıkları ilişkisel değişimler ve zorluklar ilişkisel sosyolojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 18-23 yaşları arasında bulunan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan 13 Suriyeli öğrenci (altı kadın, yedi erkek) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın bulguları, Suriyeli öğrenciler için yüksek öğrenime dahil olmanın, çevrelerindeki belirsizlikleri kontrol etme ve fail konumlarını arttırarak daha fazla hareket alanına sahip olma bağlamında yaşamlarında bir dönüm noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Aileleri ve Türkçe Öğretimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki öğretmenleri (TÖMER) onlar için bu süreçte en önemli destek mekanizmaları olmakla birlikte, Türk öğrencilerle etkileşimlerinde karşılaştıkları ilişkisel zorluklar da bulunmaktadır. Suriyeli öğrencilerin yüksek öğrenime başarılı şekilde entegre edilebilmeleri için gerçekleştirilen politikaların, Suriyeli ve Türk öğrenciler arasındaki ilişkisel dinamikleri ve ihtiyaç duyulan psikososyal destek mekanizmalarını da dikkate alması gerekmektedir.

Keywords
Suriyeli öğrenciler, entegrasyon, yüksek öğrenim, ilişkisel sosyoloji

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri