Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY FOR BUSINESS INTERNAL ENVIRONMENT TURBULENCE MANAGEMENT
(İŞLETME İÇ ÇEVRE TÜRBÜLANS YÖNETİMİ İÇİN BİR ÇALIŞMA )

Author : Kıvanç KÖMÜRCÜ  , İsmail GÖKDENİZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 783-808


Summary
The aim of this study is to create and analyze a Turbulence Management Model for the internal environment of a business. In this study, the Analytic Hierarchy Process has been used. In the first phase of the study, model is created. In the turbulence model, the weights of the turbulence characteristics, the weights of the internal environment factors, the weights of the management functions are calculated with the Analytic Hierarchy Process. According to the results of the study, in internal environment, the weights of creating turbulence of the characteristics complexity, changeability, predictability which are in model recommended can be identified. The second result is that it has been determined that each internal environment factor is important in what degree according to turbulence characteristics. Another result is that the priorities of the management functions can be calculated according to each internal environment factor. Consequently; for business within the research, it is determined that coordinating function is important at first in turbulence management. Secondly important management function is controlling. It is determined that these two management functions are respectively followed by directing, planning and organizing functions. The results of the study give information about which business requires giving priority what management functions.

Keywords
Turbulence Management, Analytic Hierarchy Process, Turbulence Model

Abstract
Bu çalışmanın amacı, bir işletmenin iç ortamı için bir Türbülans Yönetim Modeli oluşturmak ve analiz etmektir. Bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında model oluşturulmuştur. Türbülans modelinde, türbülans özelliklerinin ağırlıkları, iç çevre faktörlerinin ağırlıkları, yönetim fonksiyonlarının ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Süreci ile hesaplanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, iç ortamda, karakteristik karmaşıklık, değişkenlik, önerilen modelde öngörülebilirlik özelliklerinin türbülans yaratma ağırlıkları tespit edilebilir. İkinci sonuç, her bir iç çevre faktörünün türbülans özelliklerine göre ne derece önemli olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir sonuç, yönetim fonksiyonlarının önceliklerinin her bir iç ortam faktörüne göre hesaplanabilmesidir. Sonuç olarak; Araştırma kapsamındaki işlerde türbülans yönetiminde koordinasyon fonksiyonunun ilk başta önemli olduğu tespit edilmiştir. İkincisi önemli yönetim fonksiyonu kontrol ediyor. Bu iki yönetim fonksiyonunun sırasıyla yönetim, planlama ve organizasyon fonksiyonlarının takip edildiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları hangi işletmenin hangi yönetim fonksiyonlarına öncelik vermesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir.

Keywords
Türbülans Yönetimi, Analik Hiyerarşi Proses, Türbülans Modeli

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri