Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND SKILL LEVELS ABOUT COLOR ALGEBRA AND COLORED SHADOWS
(FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ RENK ARİTMETİĞİ VE RENKLİ GÖLGELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ )

Author : Süleyman AYDIN  , Havva HAFIZOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 890-898


Summary
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının renkli gölge oluşumu ve renklerin aritmetiği ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencilerinden rasgele seçilen 10 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Bu amaçla öğretmen adaylarının renklerin oluşumu ve renkli gölgeler ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek için tasarlanan bu çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme sorularından yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına önce renklerin aritmetiği ve renkli gölgeler hakkında yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiş sonra onlardan sorulara verdiği cevaplara ilişkin deney yapması ve son olarak da ilk basamakta verdiği cevaplarla yaptığı deneyler arasında tutarlı açıklamalar yapmaları istenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ilkel, sentez ve bilimsel bilgi basamaklarına göre ayrıştırılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan fen eğitimi öğretmen adaylarının renklerle ilgili ön bilgilerin olduğu ancak renk aritmetiği ve renkli gölgelerle ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının renklerle ilgili bilgi düzeylerinin sentez basamağında olduğu ancak renkli gölgeler ve renk aritmetiği konusunda bilgi düzeylerinin ilkel basamakta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adaylarının renk aritmetiği ve renkli gölgeler ile ilgili becerilerinin ilkel düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen ve akademisyenlerin, öğrencilerin ve öğretmen adaylarının renkleri daha iyi anlayabilmeleri için renk aritmetiği ve renkli göleler ile ilgili deneyler tasarlamaları bu deneyleri sınıf ortamında, bilim şenliklerinde ve çeşitli sosyal ağlarda paylaşmaları aynı zamanda fen bilgisi öğretim programında renkli gölgeler ve renklerin aritmetiği konularına yer verilmesi önerilmektedir.

Keywords
Renk aritmetiği, renkli gölgeler, fen eğitimi

Abstract
The aim of this study was to determine the knowledge and skill levels of science teacher candidates on the colored shadow formation and algebra of colors. The sample of the study consisted of randomly selected 10 undergraduate sophomore students registered in the Department of Science Education at the Department of Mathematics and Science Education of Ağrı İbrahim Çeçen University in 2018-2019 academic year. For this purpose, semi-structured interview questions created by the researcher were used to collect data and to determine the knowledge and skill levels of prospective teachers about the formation of colors and colored shadows. The teacher candidates were first asked the semi-structured interview questions about the colour algebra and colored shadows, then they were asked to make experiments about their answers to the questions and finally to make consistent explanations between the answers they gave in the first step and their experiments. The data obtained from this study were analyzed by separating according to the steps of primitive, synthesis and scientific knowledge. According to the results obtained from the research, it was understood that pre-service science teachers have prior knowledge about colors but their knowledge and skill levels related to color algebra and colored shadows were not sufficient. It was determined that the level of knowledge of teacher candidates about the colors was in the synthesis step, but their knowledge about color shadows and color algebra was in the primitive stage. In addition, it was understood that the science teacher candidates' color algebra and color shadows skills were in primitive level. In order to better understand the colors of teachers and academics, students and pre-service teachers, it is recommended to design experiments related to color arithmetic and colored shadows to share these experiments in the classroom, environment, science festivals and various social networks. At the same time, it is recommended to include colored shadows and algebra of colors in the science curriculum.

Keywords
Colour algebra, coloured shadows, science education

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri